Vraag & Antwoord

Mag een vrouw seks weigeren?

Mag een vrouw seks weigeren als haar man vraagt om met haar naar bed te gaan?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Een vrouw mag islamitisch gezien geen gemeenschap weigeren van haar man. De vrouw mag wel gemeenschap weigeren als ze ongesteld is, voor de man is het verboden om gemeenschap te hebben met zijn vrouw als zij ongestelde is, tevens ook tijdens het vasten in Ramadhaan. Het is overgeleverd door ibn "Oemar ibn Al-Ah'was dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) gezegd heeft tijdens de afscheidsbedevaart: "Jullie hebben rechten op jullie vrouwen en zij hebben rechten op jullie." Overgeleverd door at-Tirmidzie.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "Wanneer de echtgenote geen gehoor geeft aan de seksuele behoefte van haar man en deze laatste brengt de nacht ontevreden over haar door, dan zullen de engelen haar onophoudelijk vervloeken tot de ochtend." (al-Boekhaarie en Moeslim).

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN