Vraag & Antwoord

Is masturbatie toegestaan in de Islaam?

Mijn vraag luidt als volgt. Door de vele rampspoeden waar wij aan blootgesteld zijn, is seks een groot probleem voor jongeren. Mag men zich masturberen om de seksuele lusten te dempen? Dank u

Bismillahi Rahmmani Rahiem

En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt (24:33).

H'ayaa-e is een combinatie van schaamte en verlegenheid. H'ayaa-e is een eigenschap die een persoon in staat stelt om juist te handelen, aangenaam te zijn in de omgang, om zich verre te houden van wat slecht en schadelijk is. Iemand die deze eigenschap bezit zal geen slaaf zijn van lusten en begeerten en zal zich niet willen bezighouden met zaken die zijn geloof op de een of andere manier zullen schaden. Als men zich niet meer schaamt tegenover zichzelf en tegenover zijn medemens hoe zal zijn schaamte dan zijn tegenover Zijn schepper.

Veel jongeren houden zich wel aan de regel geen seks voor het huwelijk maar zoeken naar een andere oplossing om hun lusten toch op de een of andere manier te bevredigen. We spreken hier dan over masturbatie. In de Islaam is masturberen niet toegestaan en moet vermeden worden. Allah geeft in de Qor-aan aan hoe men zijn lusten mag bevredigen: "En degenen die hun kuisheid bewaken, behalve tegenover hun echtgenotes en hun slavinnen, dan worden zij niet verweten. Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die de overtreders zijn." (23:5-6-7)

"Abdoellaah ibn Mas'oed (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) eens zei: "O jongeren, diegenen van jullie die in staat is om te trouwen, moet trouwen. En wie daar niet in staat is moet gaan vasten..." Uit de h'adieth kunnen we halen dat degenen die niet kunnen trouwen het beste kunnen vasten om hun lusten te kunnen onderdrukken. Masturbatie is een manier om je seksuele gevoelens te kunnen bevredigen zonder dat je omgang hebt met een man of vrouw. Masturbatie kan toch vele gevolgen hebben ook al lijkt het niet zo. De gevolgen kunnen lichamelijk en geestelijk zijn.

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) heeft het volgende gezegd hierover: "de heimelijke gewoonte (al "aadah as-Sirieyyah) is het bereiken van erectie door middel van de hand wat niet toegestaan is en een schadelijk werking op de mens groot is. Het is een zonde en onrecht tegenover het lichaam. Er is geneeskundig vastgesteld dat masturbatie vele ziekten veroorzaakt die blijvend zijn. We zullen een aantal van die ziektes opnoemen. De scherpheid van het gezichsvermogen worden verminderd. Tevens veroorzaakt het zwakheid op de zenuwenstelsel, de geslachtsdelen groeien niet goed, een aandoening in de teelballen waarbij de man heel snel een erectie kan krijgen en de onderste deel aan de wervelkolom verzwakt waardoor men regelmatig rugpijn krijgt tevens worden het sperma (maniey) van dik en troebel naar doorzichtige zwakke water waar de spermacellen ontbreken Dit beïnvloed het nageslacht, waarbij de kinderen zwak en dunnetjes worden geboren en zo blijven, de hersenen kunnen zo beïnvloed worden wat als gevolg heeft dat het denkvermogen vermindert."

Wat het geloof betreft het kan je Imaan verzwakken. Masturbatie kan leiden naar nog meer h'araam. Het kan bijvoorbeeld leiden naar zina, men zou nieuwsgieriger kunnen worden en naar verboden films of foto's kijken waar obscene beelden getoond worden die nog meer leiden naar zina. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat men een gebed mist omdat hij de ghoesl (grote wassing) moet verrichten en daardoor elke keer lui van wordt.

Zoals de profeet (Allah's vredesgroeten en prijzingen zij met hem) gezegd heeft ligt de oplossing in een huwelijk en in het vasten. Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand niet de mogelijkheden heeft om te trouwen en het vasten degelijk zwaar vind. Als we ons bezig houden met ibaada (aanbidding) zal men afleiding kunnen vinden inshaa-e Allah. Voordat men gaat slapen kan men wat Qor-aan gaan lezen en ad'iyah (smeekbedes) doen en zoals de profeet (Allah's vredesgroeten en prijzingen zij met hem) aanbevolen heeft op de rechterzijde te slapen.

We kunnen weer eens wijsheid halen uit het verbod van Allah (de Verhevene), Hij heeft masturbatie voor ons verboden omdat het gevolgen heeft voor ons. Allah (de Verhevene) wilt met Zijn Barmhartigheid niets anders doen dan ons die gevolgen besparen.

Als je je niet schaamt tegenover Allah en zonder enige schaamte zondes durft te begaan en de regels van de ethiek te schenden dan mis je zeker elke basis voor een goede relatie tot Allah. Gevoel voor schaamte tegen overjezelf is zo verdwenen doordat je makkelijker omgaat met het begaan van zondes.

De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft wel eens gezegd: "Schaamte is een onderdeel van het geloof en de plaats van het geloof is in het paradijs. En schaamteloosheid is onderdeel van grofheid en de plaats van grofheid is in de hel." (Ah'mad en At-Tirmidzie).

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN