Vraag & Antwoord

‍Wat mag, en wat niet mag binnen het huwelijk m.b.t. seks?

Mijn vraag is, wat mag en wat niet mag binnen het huwelijk als het komt op seks. Dank u

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

"Jullie vrouwen zijn (als) akkers voor jullie, Komt dan tot jullie akkers zoals jullie wensen." Al baqarah: 223

Voor het hebben van gemeenschap dient men de smeekbeden te doen: "Bismillaah, Allaahoemma djannibna as-shaytaanna wa djannibie as-shaytaana maa razaqtanaa. (In de naam van Allah, O Allah laat ons wegblijven van de duivel en houd de duivel weg van datgene dat U ons kunt schenken [nageslacht])." Hierover zei de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem): "Daarna, als Allah bepaalt dat zij een kind zullen hebben, zal de duivel nooit in staat kunnen zijn dat te schaden." (al-Boekhaarie)

Het is toegestaan voor een moslimman zijn vrouw te benaderen in haar geslachtsdeel vanuit elke richting hij wenst. Hierover zei Allah in de volgende aayah: "Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen." (Soerat Al-Baqarah: 223)

Er zijn verschillende ah'adieth over dit onderwerp waarvan ik er slechts een zal noemen (Sheikh Al-Albaanie vermeldt in zijn boek twee ah'adieth hierover): Op het gezag van Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: "De joden zeiden dat als een man in het geslachtsdeel van de vrouw penetreert maar dan van achter, hun kind zal scheel zou worden! Toen openbaarde Allah de aayah: "Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen."

De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei: "Van voren of van achter, zolang het in het geslachtsdeel is." (al-Boekhaarie en Moeslim). Er zijn in de Islaam bepaalde etiketten die voor een ieder die trouwt gelden en een huwelijk wenst te voltrekken met een vrouw. Een groep moslims tegenwoordig negeren of zijn totaal onwetend geworden over deze islamitische etiketten.

Het verbod van sodomie:

Het is verboden voor een moslimman zijn vrouw van achter (in de anus) te penetreren. Dit is de uitleg van de aayah "Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen." (Aangezien een "akker' alleen kan verwijzen naar een plaats waar iets kan groeien). Er zijn ook andere ah'adieth over dit onderwerp, waaronder de volgende:

Op het gezag van Oem Salamah (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: "Toen de Moehadjirien naar de Ansaar in Al-Madinah kwamen huwden sommige van hen vrouwen van de Ansaar. De vrouwen van de Moehadjirien lagen op hun gezichten (tijdens seksuele omgang), terwijl de vrouwen van de Ansaar dit nooit deden. Toen wilde een van de mannen van de Moehadjirien dat zijn vrouw dat deed. Zij weigerde dit tot zij erover aan de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) kon vragen, maar zij was te verlegen deze vraag te stellen en dus vroeg Oem Salamah het aan hem (Allah's vrede en genade zij met hem).

Daarna werd de aayah geopenbaard die zegt: "Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen." (Al-Baqarah: 223)

De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei: "nee!" (niet op iedere manier die je wenst) Behalve in een opening! (Dit is het vrouwelijke geslachtsdeel)." (Ahmed, at-Tirmidzie en anderen; Sah'ieh') [Sheikh al-Albaanie vermeldt in zijn boek hierover nog vijf andere h'adieth]

Het verbod van gemeenschap tijdens haar menstruatie.

Het is verboden voor een moslimman seksuele omgang te hebben met zijn vrouw wanneer zij haar menstruatie heeft. Dat staat duidelijk in de volgende aayah van de Qor-aan: ?Zij vragen jou over de menstruatie van de vrouw. Zeg: "Dit is een adza (schadelijk iets); blijft dus weg van vrouwen tijdens hun menstruatie en nader hen niet totdat zij schoon zijn. Maar als zij zich hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah jullie bevolen heeft. Want Allah houdt van degenen die zich voortdurend naar hem keren en Hij houd van degenen die zich voortdurend zuiver en schoon houden." (Al-Baqarah:222) Er zijn ook h'adieth hierover, waaronder:

Ten eerste:

"Een ieder die seksuele omgang heeft met een menstruerende vrouw, of met een vrouw van achter (de anus), of een waarzegger benadert en gelooft in wat hem verteld wordt, is ongelovig in datgene dat aan Mohammed werd geopenbaard." (Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en anderen: Sah'ieh')

Ten tweede:

Op het gezag van Anas ibn Malik die zei: "Als een van de vrouwen van de joden haar periode had, zetten zij haar uit haar huis en zij aten, dronken of sliepen niet met haar in het huis. De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) werd hierover gevraagd en Allah openbaarde de aayah: "Zij vragen jou over de menstruatie van vrouwen. Zeg: dit is een adza (schadelijk iets); blijft dus weg van vrouwen tijdens hun menstruatie, Vervolgens zei de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem): "Blijf met hen in het huis en doe alles behalve gemeenschap."

De joden zeiden: "Deze man wil niets laten dat wij doen zonder iets anders te doen." Daarna kwam Asyad ibn Hoedair en "Abbaad ibn bishr naar de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) en zeiden: O boodschapper van Allah, waarlijk de joden zeggen dit en dat, moeten we dan geen bij gemeenschap tijdens de menstruatie hebben? Het profeet's gezicht veranderde dusdanig dat wij dachten dat hij razend op hen was, dus vertrokken zij. Toen zij naar buiten kwamen, zagen zij dat een gift van melk naar de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) werd gebracht. De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) stuurde daarna iemand achter hen aan om hen een drank van melk te geven, aldus voelden wij dat hij niet echt boos op hen was." (Moeslim, Aboe "Awaana en Aboe Daawoed)

Uit het artikel: De etiquette van het huwelijk

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN