Vraag & Antwoord

Waarom is de scheiding driemaal een definitieve einde van huwelijk

Ik weet niet waarom de Islaam het niet toe staat  dat een man zijn vrouw opnieuw trouwt na drie maal van haar gescheiden te zijn van haar? De Qor-aan stelt dat de vrouw verplicht is eerst een andere man te huwen alvorens haar ex-man haar opnieuw de hand kan vragen, alleen daarna is het mogelijk voor haar ex-man haar te hertrouwen… Dat lijkt volgens mij niet logisch,  maar ik zie dit als zwaar...

 

Alle lof is voor Allah.

De verplichting voor de moslim is om het bevel van Allah te gehoorzamen, en er zeker van te zijn dat Allah de Rechtvaardigste der Rechters is, Verheven is Hij; Zijn bevel is onafwendbaar,en niemand kan Zijn besluit weerleggen, Zijn oordelen en bepalingen zijn allen wijs, goedheid en een voordeel voor de mens. “Zoeken zij dan de wet van de Djaahiliyyah (onwetendheid)? En wie is er beter dan Allah in het oordelen over het overtuigde volk?” (Soerat al-Maa-iedah (5) aayah 50).Want Allah, de Almachtige. Is de Schepper van Zijn dienaren, is Hij weet wat hen ten goede komt, en vandaar dat Zijn oordelen alleen maar ten voordele van de mens zijn, Hij is Zichzelf genoeg, ver boven onrecht, Barmhartig voor de schepping. Derhalve zijn de wetgevingen en bepalingen van Allah, rechtvaardig, wijs en barmhartig. En een persoon kan de wijsheid van de geboden en verboden kennen, maar ook niet. Maar de dienaar dient zich inschikkelijk op te stellen in alles wat hem opgelegd wordt door zijn Heer in alle omstandigheden, want dit is de houding van de zwakke behoeftige dienaar met zijn Heer die tot alles in staat is, en de Bezitter is van alles. Wanneer de dienaar tegen het gebod van Zijn Heer indruist, heeft hij zich gedistantieerd van geloof en dienaarschap (tot Allah) zoals Allah (de Verhevene) zegt: “En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.” (Soerat al-Ah’zaab (33) aayah 36).

Allah (de Verhevene) zegt in een ander hoofdstuk: “Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.” (Soerat an-Nisaa-e (4) aayah 65.

Dit neemt niet weg dat een persoon vraagt en zoekt naar de wijsheid van de oordelen om zijn geloof en overtuiging te verhogen.

En als je kijkt naar de scheiding, dan realiseer je de barmhartigheid van Allah en Zijn ongekende wijsheid, want de echtscheiding is een schade voor de vrouw, en daarom heeft de wijze islamitische wetgeving niet gemakkelijk over gedaan zodat mensen niet laks zijn wat betreft deze zaak.

Als de man is staat werd gesteld om onbeperkt van zijn  vrouw  te scheiden wanneer hij dat wenst en hij daarna in staat wordt gesteld om haar te hertrouwen, dan zal hij tientallen malen van haar scheiden en bij elke scheiding haar beschadigen en haar hart breken. De vrouw zal dan medelijden hebben met de kinderen en ervoor kiezen om terug te keren naar haar man. Als scheiding zonder de begrenzing van twee scheidingen zou zijn, zou dit een duidelijke onrechtvaardigheid voor haar zijn.

Als de man weet dat zijn vrouw na drie keer van haar gescheiden te zijn, een vreemde voor hem wordt, en hij haar niet kan hertrouwen totdat zij een andere man huwt, en deze man of overlijdt of van haar scheidt, zal hij bevreesd zijn van de scheiding en er afstand van nemen en alleen maar scheiden (drie maal) wanneer het echt niet anders kan. Hierin is een genade voor de vrouw, en een bescherming voor het gezin, en het voorkomen van onverschilligheid en laksheid wat betreft de scheiding. 

Er is nog een andere wijsheid hierin: namelijk dat de man bij de eerste keer te snel de scheiding uitspreekt, dan spijt heeft van zijn daad en zijn vrouw terug neemt, en als hij voor de tweede keer van haar scheidt is dit met inzicht en kennis; en als de man voor de derde maal scheidt van zijn vrouw, dan is dit –in de meeste gevallen– een teken dat het onmogelijk is samen veder te leven. Er is geen enkel voordeel en meer in dit leven voor beiden tussen het echtpaar. Misschien is het uit elkaar gaan   een ruimte en barmhartigheid voor elk van hen, zoals Allah (de Verhevene) zegt: “En indien zij beiden van elkaar gaan scheiden, dan zal Allah beiden van Zijn overvloed schenken er Allah is Alomvattend Alwijs.” (Soerat an-Nisaa-e (4) aayah 130). 

Taahir ibn ‘Aashoor (moge Allah hem genadig zijn) zei: "De wijsheid van deze wetgeving is groot: het beletten en het afschrikken van de echtgenoten de rechten van hun vrouwen te minachten dat zij als een speeltje wordt in hun huizen. De echtgenoot heeft de mogelijkheid de eerste maal te scheiden, en dit is dan een fout of een te snelle beslissing. De tweede keer is het een serieuze scheiding, en de derde keer is het een einde aan het huwelijk. Zoals de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei over het verhaal van Moesaa (vrede zij met hem) met al-Khadir (vrede zij met hem): “De eerste vraag van Moesaa aan al-Khadir was uit vergeetachtigheid en per ongeluk, de tweede vraag was een voorwaarde,  en de derde  bewust”. En daarom zei al-Khadir tegen Moesaa: “Dit is een scheiding tussen jou en mij.” (Soerat al-Kahf (18) aayah 78).” Einde citaat uit at-Tanwier wa Tahreer 2/415. 

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN