Vraag & Antwoord

Het blijven met een overspelige vrouw is verboden

Ik ben 33 jaar oud, getrouwd en heb vier dochters. Mijn probleem is dat ik toen ik trouwde mijn vrouw niet maagd vond. Zij heeft dit toegegeven en heeft berouw getoond van deze zonde, en ik heb haar vergeven. Na verloop van jaren heb ik haar betrapt terwijl zij met vreemde mannen op het internet aan het chatten was. Ze heeft veel gehuild en zei dat zij geen enkele ontmoeting heeft gehad met een van hen. Ik heb haar wederom vergeven, omdat ik iedereen vergeef die mij onrecht aandoet. Na enige tijd zag ik in een droom dat mijn vrouw mij ontrouw was, ik vroeg haar of dit waar was? Ze zei dat dit alleen maar een droom is... maar ik weet zeker dat deze droom werkelijkheid is, en ik zag deze droom elk dag, totdat Allah mij de werkelijkheid liet zien: ik vond op haar mobiele telefoon een nummer opgeslagen van een man maar onder een vrouwennaam...! Toen ik haar hiermee confronteerde gaf zij toe dat zij een relatie had met een andere man. Bij Allah, ik voelde me alsof de dood tot mij kwam. Ze begon te huilen en betreurde het voorval en had enorme spijt van wat er gebeurd is. Ik heb haar vergeven en alleen maar omwille van mijn dochters heb ik dit gedaan. Maar nu, ik houd niet meer van haar en zij heeft mijn leven geruïneerd. De wet bij ons is dat zij voogdij krijgt over de dochters wanneer ik van haar scheid. Ter wille van mijn dochters heb ik mijn leven geofferd zodat niets kwaads hen kan treffen. Mijn vraag is: heb ik een zonde begaan door haar telkens te vergeven? Is deze vrouw nog geschikt om het huwelijk met haar voort te zetten? Heb ik nog hoop op een gelukkiger leven? Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

Een van de grootste misdaden die een vrouw kan plegen tegen haar echtgenoot is ontrouwheid. Dat is onzuiverheid en smerigheid van overspel. Dit is een grote schande voor de echtgenoot en een verbastering van zijn recht.

Ibn al-Qayyiem (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Overspel van vrouwen is erger dan van mannen, omdat naast het schenden van het recht van Allah, de vrouw het bed van haar man beschimpt, er nakomelingen voortkomen die niet tot zijn nageslacht behoren, schandelijkheid voor haar familie en verwanten, misdaad op een zuiver recht van de man en bedrog, en het vallen van zijn goede naam bij mensen die hem uitschelden met een "man die verder leeft met een prostituee en andere kwaad van haar hoererij. " Einde citaat. Zie Zaad al-Ma'aad van ibn al-Qayyiem (5 / 377).

Ten tweede:

Het is een aangeboren eigenschap dat een man afkeer heeft van het huwen van een overspelige vrouw. Om deze reden heeft Allah het huwelijk met een overspelige vrouw verboden totdat zij berouw heeft getoond van haar overspeligheid. Er is in het boek Kashf al-Qinaa' 5/82 het volgende gekomen: "Het is verboden om met een overspelige vrouw te trouwen wanneer bekend is dat zij prostitueert totdat zij berouw heeft getoond, en haar wachttijd voorbij is (dat zij niet zwanger is van overspel) uitgaande van de uitspraak van Allah (de Verhevene): "En de ontuchtige vrouw wordt niet getrouwd, behalve door een ontuchtige man of een veelgodenaanbidder. En dat is verboden voor de gelovigen." Soerat an-Noer (24) aayah 3. Einde citaat.

Als een man erachter komt dat zijn vrouw ontrouw is nadat hij met haar getrouwd is, en duidelijk is dat zij hier geen berouw van heeft getoond, is het verboden voor de man om nog langer met haar gehuwd te blijven. Doet hij dat wel dan is hij een "Dayyoeth' *, die alle schandelijkheid van haar accepteert.

Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah- moge Allah hem genadig zijn- werd gevraagd over een man die een vreemde man vindt bij zijn vrouw, en van haar scheidde, vervolgens haar vergaf en haar terug nam, en voor de tweede maal een buitenstaander met haar vindt?

Hij antwoordde: "In een overlevering van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) is het volgende gekomen: "Toen Allah het Paradijs schiep zei Hij: "Bij Mijn Glorie en Almacht! De gierige en Dayyoeth zal jou niet binnentreden." En een Dayyoeth is een man die man die geen of weinig jaloezie voelt wanneer het op zijn vrouw aankomt (of de vrouwelijke familieleden). Allah (de Verhevene) zegt: "En de ontuchtige vrouw wordt niet getrouwd, behalve door een ontuchtige man of een veelgodenaanbidder. En dat is verboden voor de gelovigen." Soerat an-Noer (24) aayah 3. Daarom zeggen geleerden dat het verboden is een overspelige vrouw te huwen totdat zij berouw heeft getoond. En als een vrouw doorgaat met haar overspeligheid terwijl zij gehuwd is, is het voor haar man niet toegestaan bij haar te blijven, doet hij dat wel dan is hij een Dayyoeth." Einde citaat. Madjmoo' al-Fataawa (32/141).

Sheikh al-Islaam, moge Allah hem genadig zijn, over een man die een slavin heeft en met haar geslachtsgemeenschap heeft en ook weet dat ook andere mannen met haar het bed delen? Hij antwoordde: "De man is een Dayyoeth en het Paradijs wordt niet betreden door een Dayyoeth. En Allah weet het beste." Einde citaat. Madjmoo' al-Fataawa (32/143).

Ten derde:

Wat je over jezelf hebt genoemd van vergeving voor degenen die jou onrecht aangedaan: dit is een goede karaktereigenschap. Echter is het een lofwaardig eigenschap wanneer er geen schending is van de heiligheid van Allah (Zijn verboden), noch het aanvaarden van onzedelijkheid en obsceniteit voor jezelf en je vrouw; dit is een zaak die door mannen van nature wordt verafschuwd.

Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah- moge Allah hem genadig zijn- zei: "De uitspraak van Allah (de Verhevene): "En laat medelijden met hen jullie niet treffen in de godsdienst van Allah." Soerat an-Noer (24) aayah 2. Allah heeft verboden de Shaytaan te gehoorzamen aangaande de sancties in het algemeen, en is immoraliteit in het bijzonder. Want dit is (bij mensen) gebouwd op liefde en lust en mededogen voor de daders van onzedelijkheid die de Shaytaan siert. (d.w.z. dat mensen het verafschuwen dat er lijfstraffen uitgevoerd worden op mensen die onzedelijkheid hebben gepleegd. Dit is een van de listen van de Shaytaan om de mens te laten dwalen.) Mensen hebben een troost in hun harten voor de mensen van onzedelijkheid en hebben mededogen voor hen (wat niet op zijn plaats hoort). Dit heeft als gevolg dat veel van mensen vanwege deze plaag bij hen de jaloezie ontbreekt en een "Dayyoeth" wordt. ..." Einde citaat. Madjmoo' al-Fataawa (15/287-288).

Je dient te weten, dat gratie en vergiffenis voor mensen niet altijd prijzenswaardig is. De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) was de meest vergevensgezind voor de mensen, maar dit eindigt bij de grenzen van Allah; dan is er geen gratie en geen overschrijding van Allah's grenzen.

"Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: "De boodschapper (Allah's vrede en zegen zij met hem) heef nooit iemand met zijn hand geslagen, noch vrouw, noch een slaaf, behalve het strijden op de weg van Allah (Djihaad). Hij heeft nog nooit voor zichzelf wraak genomen, behalve wanneer de grenzen van Allah overschreden worden." Overgeleverd door al-Boekhaarie (6853) en Moeslim (2328).

Sheikh Ibn "Oethaymien (moge Allah genade met hem hebben) zei: "Gratie en vergiffenis die aanbevolen is, is deze waarin verzoening (Islaah') zit. Daarom zegt Allah (de Verhevene): "Maar voor wie vergeeft en verzoent: zijn beloning is bij Allah." Soerat as-Shoe'araa-e (42) aayah 40. Wanneer wij weten dat vergiffenis lijdt tot verzoening, zoals een moordenaar die bekend staat om zijn gerechtigheid, en zijn moord een gebaar van het zeldzame is, en wij weten zeker dat wanneer wij hem vergeven hij rechtschapen en standvastig wordt, is het in dit geval beter om hem te vergeven. Vooral als zijn kinderen jong en zwak zijn (en hem nodig hebben). Echter, als we weten dat de moordenaar bekend staat om zijn moordlust, kwaad en corruptie, en vergiffenis voor hem leidt tot nog meer kwaad en bederf: in dit geval is het verlenen van vergiffenis afgeraden of niet toegestaan. " Tefsier al-Qor-aan: (4 / 247).

Er is geen twijfel dat de ervaringen uit het verleden met deze vrouw aangeeft dat zij onzedelijk is, en niet meer te vertrouwen is met betrekking tot jouw eer, en ook niet geschikt is jouw kinderen op te voeden. Het is niet toegestaan voor jou om met haar verder te leven terwijl ze is zoals je noemt.

Als zij berouw heeft getoond, en daarna jou meermalen bedrogen heeft, dan is er geen vertrouwen meerde in deze zaak. De oprechtheid van haar berouw is tussen haar en haar Heer.

Wat betreft jou de dochters: streef ernaar om deze van haar te nemen op enigerlei wijze, al is dat door middel van bedreiging en de zaak neer te leggen bij haar familie, of door een financiële regeling met haar te treffen dat jij de voogdij krijgt over je dochters. Kortom, je dient al het mogelijk te doen voor het behoud van je dochters (om hen zedelijk op te voeden). Wij vragen Allah om jou te compenseren met iets beters.

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenaddjid (moge Allah hem behouden).

* Een "Dayyoeth" is een man die geen of weinig jaloezie voelt wanneer het op zijn vrouw aankomt. Een Dayyoeth heeft er bijvoorbeeld geen probleem mee wanneer vreemde mannen met zijn vrouw praten, of wanneer zijn vrouw onbedekt naar buiten gaat en de blikken van de mannen trekt. Je zult begrijpen dat deze benaming erg negatief wordt bedoeld door de geleerden van de Islaam, en dat dit een slechte eigenschap is.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN