Vraag & Antwoord

Problemen tussen de vrouw en de familie van haar man, oorzaken en oplossingen

Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie inspanning die jullie verrichten ten behoeve van de Islaam en moslims. Mijn vraag is: “hoe dien om te gaan met de bemoeienis van mijn schoonfamilie in mijn privéleven? Behoort het tot de slechte manieren wanneer ik verwikkeld ben in een heftige discussie met hen? Want zij behoren tot de soort type dat geen genade kent bij stilzwijgen.. En alleen Allah weet dat ik vele van hun bemoeienissen en provocaties niet wist, maar het lijkt erop dat ze zich niet bekommeren om mijn gevoelens. Een van de zussen van mijn man praatte over polygamie, en mijn man zat naast mij. Ze zei: “En wat zou er moeten gebeuren als  hij een tweede huwt?!

Ze zei dit terwijl ik erbij zat en totaal geen rekening houdt met mijn gevoelens. En dit was aan het begin van mijn huwelijk tijdens een van de bezoeken van mijn schoonfamilie. En wanneer mijn man mij prijst voor iets wat ik deed zegt een van zijn zussen: “Dit een plicht voor haar!” En dit allemaal in mijn bijzijn. Bij Allah, ik heb met geen ene woord iets teruggezegd, want zijn opgevoed niet te reageren op hen die ons beledigen, ik en mijn zusters. Zelf het beleefd beantwoorden doe ik niet behalve in zeer zeldzame momenten.

Ik begon mijzelf te verwijten. Ze begonnen zich met alles te bemoeien, zelfs over de voeding van mijn kind, en het verschonen van hem! En ik –met de getuigenis van mijn man– heb mijn kind niet verwaarloosd of  tekort geschoten wat betreft zijn zorg. Nu beginnen zelfs hun kinderen met dezelfde verwijtende opmerkingen naar mij toe waardoor ik een afkeer heb naar hen toe te gaan. 

En wanneer ik naar hen ga laat ik hen niet merken dat ik boos ben, of dat zij mij gekrenkt hebben en pijn hebben aangedaan. Ik oog normaal, maar van binnen ben ik vol en zeker toen mijn man tegen mij zei: “Als je iemand verteld over de omgang van mijn familie met jou, zou ik jou hierom vragen bij Allah..!!

Mijn vragen: ik hem mijn zus en schoonzus verteld over hun omgang met mij, en ze zijn – en Allah weet het – verstandige vrouwen. Zij adviseren mij: “Beantwoord hen op een vriendelijke manier over zaken waar je niet over kunt zwijgen, en wat je kunt negeren moet je gewoon negeren.” Heb ik hiermee een zonde begaan? Is het mijn man zijn recht mij te waarschuwen te praten met anderen over dit onderwerp? En de mens heeft iemand nodig aan wie hij zijn problemen kan voorleggen.

Bij Allah, ik ben zo gefrustreerd tot het punt dat ik hen niet meer wil zien of horen, want ik zit vol haat zelfs naar mijn eigen man toe. Hoe dien ik om te gaan met mijn man en zijn familie naar de tevredenheid van Allah, zonder mijn recht te verspillen, en zonder de band met hen te breken? Want de oorzaak van de  verwoesting van een groot aantal huizen is wanneer iemand zijn grenzen overschrijdt in de omgang met de andere partij en deze niet begrensd. Is het toegestaan voor mij om huisvesting te weigeren naast zijn gezin om problemen te voorkomen? Moge Allah jullie belonen met het Paradijs.

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

Er zijn veel problemen tussen de vrouw en haar schoonfamilie, en om elk probleem op te lossen dient er gekeken te worden naar de oorzaken van elk specifiek probleem:

1. Het probleem kan te wijten zijn aan de aard van de familie van de man. Van sommige mensen is het kwaad een gewoonte geworden, ze verachten iets wat groot is, en vergroten iets verachtelijks. Het probleem bij deze mensen is niet alleen tussen hen en de vrouw van hun zoon, maar met alle mensen. Het oplossen van dit probleem vergt zware inspanningen door o.a. hen te leren wat goed en fout is, en hen te leren over geloof en gehoorzaamheid tot Allah. En in dit geval moet de man die de  aard van zijn familie kent, niet beïnvloed raken door de woorden van zijn familie naar zijn vrouw toe, en zich in te spannen om zijn familie op het goede pad te brengen door hen uit te nodigen tot het goede en op te komen voor zijn vrouw wanneer haar onrecht wordt aangedaan van de zijde van zijn familie. 

2. De oorzaak van de problemen kan bij beide partijen liggen: jaloezie bij de schoonfamilie, en dat is wanneer zij zien dat hun zoon/broer gehecht is aan zijn vrouw en van haar houdt. Het oplossen van dit probleem is dat deze man extra aandacht schenkt en bijzondere zorg schenkt aan zijn familie, en vele geschenken aan hen geeft, en het niet laten blijken van zijn gehechtheid aan zijn vrouw in hun aanwezigheid. Dus de man dient extra alert te zijn met deze zaak en veel smeekbeden verrichten om de jaloezie uit hun harten te verwijderen. 

3. Een ander oorzaak van deze problemen: wat de schoonfamilie ziet bij de vrouw van nalatigheid met hun zoon/broer of met haar kinderen, of in haar huis, of wat zij ondervinden van een onprettige bejegening van haar jegens hen, en een gebrek aan respect naar haar schoonouders. En dit is – zonder te overdrijven – waar te nemen bij veel vrouwen. Tegelijkertijd heeft dit een positieve kant! Want wanneer de vrouw inziet dat zij tekortdoet wat deze zaak betreft, kan zij haar fout herstellen, en haar tekort aanvullen. Een vrouw, en overigens ook geen man, kan perfectheid claimen in daden en karakter. Dit is een van de gemakkelijkste op te lossen oorzaken betreffende deze problemen, omdat de oplossing eenvoudig en gemakkelijk voor de vrouw is; dit is verbetering van de eigen ego, en de verbetering van de band en relatie tussen haar en haar schoonfamilie door goed gedrag, en eenieder het recht te geven dat hem/haar toekomt. Mede hierdoor verbeterd zij de zaken die bedorven zijn en wint het hart van haar man.

Ten tweede:

We zijn van mening dat de vrouw haar man dient gehoorzamen wanneer hij haar opdraagt aan niemand te vertellen wat er gaande is tussen haar en zijn familie, en in deze beslissing van de man zit een grote voordeel die boven het individueel belang en voordeel van haar staat. Want wanneer zulke zaken zich verspreiden geeft eenieder zijn mening, of bedenkt een list, of draagt bij met een onjuist advies om het probleem op te lossen. En hierdoor wordt het probleem alleen maar groter en is het moeilijk of onmogelijk het probleem alsnog op te lossen.

Het klagen van de vrouw bij een wijze persoon is toegestaan, en behoort niet tot de verboden achterklap. Maar tegelijkertijd is het de man toegestaan haar hiervan te weerhouden wanneer hij ziet dat er meer voordeel zit in het niet berichten van anderen hierover.

Wij denken dat je een fout hebt gemaakt door aan je zus en de vrouw van jouw broer te vertellen wat er gebeurd is tussen jou en jouw schoonfamilie en niet naar je man hebt geluisterd. En om dit goed te maken dien je  berouw te tonen en vergiffenis te vragen en niet verder met hen over deze zaak te praten, tevens adviseren wij jou om verder ook met niemand anders over deze zaak te praten. Verder is het niet noodzakelijk dit aan je man te vertellen dat je met je familie over deze zaak hebt gesproken, omdat hierin geen enkele voordeel zit. Dit  kan zelfs leiden tot negatieve gevolgen, zoals zijn afkeer voor jou en wat je gedaan hebt, en het voorkomen dat je met je zus of je schoonzus praat. En dit is allemaal mogelijk wanneer je hem hierover bericht, en de Shaytaan is gebrand om bij zulke gebeurtenissen het probleem nog groter te maken dan deze al is, en nog meer vijandigheid en haat te zaaien. 

Ten derde:

Het is nodig dat je in de omgang met je schoonfamilie wijsheid gebruikt, en jij – met de wil van Allah – bent daartoe in staat. En dit is ons duidelijk geworden door je volgende uitspraken in jouw vraag: “want wij zijn opgevoed niet te reageren op hen die ons beledigen, ik en mijn zusters. Zelf het beleefd beantwoorden doe ik niet behalve in zeer zeldzame momenten” En jouw uitspraak: “en wanneer ik naar hen ga laat ik hen niet merken dat ik boos ben, of dat zij mij gekrenkt hebben en pijn hebben aangedaan. Ik oog normaal, maar van binnen ben in vol.”

En dit kan niet gedaan worden behalve door degene die volledige controle heeft over zichzelf, en dit is een karakter van verstandige mensen. 

Wat u moet doen is het volgende:

1. Negeer wat je hoort van je schoonfamilie waarvan je weet dat het pure provocatie en verzinsel is. 

2. Je dient je eigen situatie en dat van jouw huis en kinderen goed te maken en hier aandacht aan te geven, en wat je van hen hoort dat ook waar is, dien je te corrigeren.

3. Probeer geliefd te raken bij jouw schoonfamilie door een goede ethiek naar hen uit te dragen, goede woorden te uiten, en een goede verstandhouding met hen te hebben, en van tijd tot tijd te verassen met een passend geschenk, of een maaltijd of iets lekkers aan te bieden die je speciaal voor hen hebt maakt. Het is bekend dat het geven van geschenken van grote invloed is in het bij elkaar brengen van harten, en de verspreiding van liefde en genegenheid bij beide partijen.

4. Wees goed voor je man door niet aan de mensen te vertellen wat er gaande is betreffende zijn familie, en probeer ervoor te zorgen dat zijn vertrouwen in jou groot is, en dat hij niet van jou hoort of ziet waar hij een afkeer van heeft.

5. Dit betekent niet een totale zwijgzaamheid over de aantijgingen en verzinsels die u treffen, maar wij  adviseren jou om dit aan te kaarten bij jouw echtgenoot, en hem de verantwoordelijk te geven de zaken recht te zetten en eenieder het recht te geven dat hem/haar toekomt en laat zien dat je een goede opvoeding genoten hebt van je familie.

6. En tot slot: er is niets mis jouw man te vragen te verhuizen ver uit de buurt van zijn familie, echter is hij niet verplicht hieraan gehoor te geven. Jouw recht is een onafhankelijke woning. De wijsheid is dat de man en zijn vrouw ver weg wonen van zijn familie wanneer hij weet dat het niet goed komt tussen zijn vrouw en zijn familie. En misschien is de grote afstand een versterking van de banden tussen alle partijen, en de jaloezie en haat uit de harten haalt van de schoonfamilie.

Zoek de hulp van jouw Heer middels smeekbeden en de verplichte daden van aanbidding. Wij vragen Allah om jouw te helpen om datgene te doen wat Hem wel behaagt. En om jou en jouw schoonfamilie te verenigen op het goede.

En Allah weet het beste

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN