Vraag & Antwoord

Redenen voor een vrouw echtscheiding aan te vragen

Is het mogelijk voor een vrouw om een scheiding te vragen aan haar man wanneer het huwelijk geen succes is? Kunt u een aantal redenen noemen?

Alle lof is voor Allah.

Ik heb deze vraag voorgelegd bij onze Sheikh, Sheikh ‘Abdoellah ibn Abdoer-Rah’maan ibn Djibrien (moge Allah hem genadig zijn– voorgelegd en zijn antwoord luidde als volgt:

Als eerste: als een vrouw het karakter en ethiek van haar man haat zoals hardvochtigheid, vele woedaanvallen, en kritiek uit voor de minste en kleinste fouten, en ononderbroken verwijt, kan zij het huwelijk ontbinden (al-Khoel’).

Ten tweede: als een vrouw zijn uiterlijk haat zoals een lichamelijke gebrek, lelijkheid of een gebrek in zijn zintuigen kan zij het huwelijk ontbinden als zij dit voor zichzelf wenst.

Ten derde: als haar man nalatigheid is betreffende het gebed en niet bidt, of niet vast in de Ramadan en geen enkel excuus heeft, of de verboden zaken verricht zoals overspel, alcohol drinkt of naar muziek luistert en dergelijke, kan zij een verzoek tot echtscheiding vragen als zij dit wil.

Ten vierde: als haar man haar recht van onderhoudt niet nakomt van eten, drinken, kleding, of essentiële behoeften en hij is in staat dit te realiseren dan kan de vrouw haar huwelijk ontbinden als zij dat wenst.

Ten vijfde: als de man niet in staat is haar intieme recht te geven waarmee hij kuisheid bewaart (een mankement waardoor hij geen gemeenschap met haar kan hebben) of het weigert  geslachtsgemeenschap met haar te hebben, of zich afwendt naar een andere vrouw, of niet rechtvaardig is wanneer hij meer vrouwen heeft, dan kan zij ontbinding van het huwelijk vragen. 

En Allah weet beste.

Sheikh ‘Abdullah ibn Djibrien.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN