Vraag & Antwoord

Is het toegestaan voor een vrouw bij een man te blijven die renteniert

Heeft een vrouw zonde wanneer zij leeft met een man die een lening afsluit om een bedrijf te beginnen? Is dit een reden voor echtscheiding?

Ik zou u dankbaar zijn als u mij richtlijnen kunt geven of een manier waarop ik hem kan overtuigen dat wat hij doet verkeerd is.

Alle lof is voor Allah.

Als de lening een lening betreft die rechtmatig genomen wordt zonder rente (al-Qardh), en is hij van plan om zijn schuld terug te betalen aan de schuldeiser, dan is hier niets mis mee en heeft hij geen zonde begaan door deze lening.

Maar als de lening is een rentelening is (bijvoorbeeld van de bank) dan is dit verboden, en is hem niet toegestaan deze lening af te sluiten. Het is hem tevens niet toegestaan een bedrijf te beginnen met geld dat hij met een rentepercentage heeft geleend. Allah (de Verhevene) zegt: “En wie Allah vreest die zal Hij een oplossing geven.” (Soerat at-Talaaq (65) aayah 2). In een overlevering is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Wie iets omwille van Allah laat, wordt gecompenseerd met iets beters dan wat hij gelaten heeft.”

Het verteren van rente door de man is een reden die het de vrouw toelaat om een echtscheiding of al-khoel' (ontbinding van het huwelijk) te vragen. Maar dit is de vrouw niet verplicht en is het toegestaan voor de vrouw te blijven bij haar man en hem te adviseren over dit onderwerp op de beste manier, in het bijzonder wanneer zijn goedheid nagestreefd wordt. 

Wat betreft het besteden van zijn geld: wanneer hij een andere inkomstenbron heeft dat toegestaan is naast deze (rentelening), dan treft jou noch jouw kinderen blaam door het besteden van zijn geld. Maar als al het geld wat hij verdient verboden is, en u geen onderhoudt kunt vinden behalve via dit geld, en jullie geen ander toegestane inkomstenbron hebben, is het voor jullie toegestaan om te nemen wat jullie nodig hebben want Allah (de Verhevene) zegt: “Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen.” (Soerat at-Taghaaboen (64) aayah 16) en Allah’s uitspraak: “Allah belast geen ziel dan volgens wat Hij haar heeft gegeven.” (Soerat at-Talaaq (65) aayah 7). Het nemen van zijn geld in een dergelijk geval is het nemen van levensonderhoud wat hij verplicht is te voldoen voor jullie. U dient verder te gaan met het geven van advies om te stoppen met de lening dat verboden is, en te zoeken naar een legitieme manier waarop hij zijn geld kan verdienen. En Allah is Degen die naar succes leidt. 

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN