Vraag & Antwoord

Mag iemand die zijn geslacht heeft veranderd naar een vrouw met vrouwen zitten

Een man in een niet-moslim land lijdt psychologisch en geloofd dat hij een vrouw is….. Maar (in een poging om zichzelf te genezen) trouwde hij en heeft een zoon verwekt. Maar het probleem is nog steeds niet opgelost. En op het laatst heeft hij de mannelijke genitaliën laten verwijderen, en leefde daarna als een vrouw en een decennium later ... is hij de Islaam binnengetreden nadat hij op het internet een moslimvrouw heeft leren kennen die hem aansprak uitgaande dat het een vrouw betrof. Toen de moslimvrouw erachter kwam dat deze “vrouw” ooit een man was raakte zij overstuur. Zij weet nu niet hoe om te gaan met deze persoon: dient zij met hem/haar om te gaan als vrouw (in alle betekenissen), of wat?

Met het in acht nemen dat wanneer deze man /vrouw een keer ons wil gaan bezoeken in de Heilige plaatsen (Mekkan/Medinah), dien ik dan hem/haar te ontvangen als een man of vrouw…. Of dien ik hem/haar niet te accepteren als gast?

Met de kennis (dat hij / zij) bijgestaan moeten worden in zijn/ haar Islaam .... omdat hij/zij nog steeds tot degenen behoort waarvan de harten verzoend zijn (mensen die recentelijk de Islaam binnengetreden zijn of aanstalten maken de Islaam binnen te treden.), en de Islaam heeft zich nog niet sterk gestabiliseerd in zijn/haar hart. Wij zijn bevreesd dat het afwijzen van hem/haar als gast in ons huis een oorzaak kan zijn van zijn afwending of zijn uitreding uit de Islaam, en niemand wil de verantwoordelijkheid hiervoor dragen.” 

Alle lof is voor Allah.

Degenen die het gevoel hebben van afkeer en haat voor het geslacht waarmee zij geschapen zijn, en graag een andere geslacht wensen, zijn in feite geestelijk ziek. Verdorven opvoeding in sommige gevallen en de aard van de samenleving waarin zij opgegroeid in andere gevallen heeft hen ertoe geleid datgene te haten van het geslacht waarmee zij geschapen zijn. Zij zijn tegen hun identiteit als man en gaan zich dan ombouwen naar een ander geslacht.  

Het proces van het transformeren van het mannelijke geslacht naar het vrouwelijke  heeft haar redenen. En wat genoemd is in de vraag is enkel een interne verlangen alleen, hoewel de mannelijke genitaliën volledig aanwezig zijn, en er is geen geval van de zogenaamde “al-Khoenthaa” (hermafrodiet). Deze persoon is van nature een man, en heeft ook de geslachtskenmerken van een man, maar alleen maar verlangt om over te gaan tot een vrouw. Er wordt dan een operatie uitgevoerd waarbij de alle mannelijke genitaliën verwijderd worden, en dan construeren de artsen een op vrouwelijke geslachtsorgaan lijkend opening en borstvergroting, en hormonen injecteren voor een lange tijd om zo de stem te verlagen. Een persoon lijkt dan op een vrouw, maar in werkelijkheid is het een man.

Dit proces is goddeloos en religieus verboden in alle uitspraken van de hedendaagse geleerden, al dan niet in de uitspraken van eerdere geleerden omdat het niet bekend of mogelijk was in hun tijd. Voor het verbod van dit zijn er een aantal bewijzen uit het Boek van Allah en de Soennah van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem), waaronder:

 

Allereerst:

Allah zegt: “Zij aanbidden naast Hem slechts afgodsbeelden en zij aanbidden slechts de opstandige Shaytaan. Allah vervloekte hem (de Shaytaan) en hij (de Shaytaan) zei: "Ik zal van Uw dienaren een bepaald gedeelte nemen. En ik zal hen doen dwalen en ik zal hun ijdelheid opwekken en ik zal hen bevelen de oren van het vee te snijden en ik zal hen bevelen de schepping van Allah te veranderen." En wie in plaats van Allah de Shaytaan tot beschermer neemt, die zal waarlijk een duidelijk verlies lijden. Hij doet hen beloften en hij wekt hun ijdelheid op en wat de Shaytaan hen belooft is slechts een misleiding. Zij zijn degenen wiens verblijfplaats, de Hel is, en zij vinden daaruit geen ontsnapping.” (Soerat an-Nisaa-e (4) aayah 117-121).

Er bestaat geen twijfel dat het laten uitvoeren van dergelijke operaties niets anders dan geknoei en lichtzinnigheid is en het veranderen van de schepping van Allah. 

 

Ten tweede:

Het is bevestigd in een authentieke overlevering van 'Abdoellah ibn' Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij zei: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vervloekte mannen die vrouwen imiteren en vrouwen die mannen imiteren.” Overgeleverd door  al-Boekhaarie (5546).

Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De vrouwen die mannen nadoen en mannen die vrouwen nadoen uit vrije wil en zonder dwang is verboden en er is hierover een overeenkomst onder de geleerden.”

 

Ten derde:

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft het verboden dat een ‘Moekhanath’ (een man die vrouwen imiteert) bij vrouwen binnengaat, want hij kijkt naar de schoonheid van de vrouwen. Er is zelfs een gebod hem het huis uit te sturen waar zich vrouwen bevinden naar een plaats waar men veilig is van zijn kwaad. 

 

Ten vierde:

Het is bewezen uit de getuigenis van specialisatie artsen dat dit type van chirurgie geen enkele reden of motief heeft of medische redenen, en dit niets meer en minder is dan een verlangen van een persoon. Zie voor meer informatie: “De bepalingen van medische en chirurgische ingrepen” blz. 199.

Dr. Mohammed ‘Ali Albaar zei: "Hoewel de buitenkant van een dergelijke persoon een mens kan misleiden waardoor hij denkt daadwerkelijk te maken hebben met een vrouw, maar volgens de biologische samenstelling van deze persoon is en blijft hij een man, ook al is een dergelijk persoon volledig gemetamorfoseerd. Er is bij deze persoon ook geen eierstokken of baarmoeder aanwezig en kan niet ook niet menstrueren zoals een vrouw van nature menstrueert. Het is ook uitgesloten dat deze persoon zwanger wordt.” 

Op basis van het bovenstaande is het in geen geval toegestaan voor een vrouw in afzondering te zijn met een man die een geslachtverandering heeft ondergaan, of zich te ontsluieren bij hem, want de persoon is en blijft in werkelijkheid een man, ook al voelt hij zich meer een vrouw door het grote aantal vrouwelijke hormonen die hij heeft genomen. Er bestaan geen twijfel dat deze en soortgelijke personen erger zijn dan hen die vrouwen imiteren waarbij de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) hen verbood bij vrouwen binnen te gaan in hun huizen en bevolen heeft hen uit de huizen te verjagen.

Dus dat er meerdere personen deze man ontmoeten is wenselijk, net als het wenselijk is om hem toe te vertrouwen een psychiater om hem te behandelen aan het probleem waarmee hij kampt. Wij vragen Allah om hem te leiden en zijn situatie te beteren. 

In deze situatie is het mogelijk om iemand van de betrouwbare geleerden of studenten van kennis hierover te spreken om deze persoon te ontvangen en te helpen, en hem de bepalingen van zijn religie te leren en zijn binding met de Islaam te versterken door de aanwezigheid van meer dan een persoon,

U moet weten dat nadat u doet wat u kunt doen richting deze persoon, de uiteindelijk  leiding van iemand in de Handen van Allah ligt: Hij leidt wie Hij wil van zijn dienaren. 

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN