Vraag & Antwoord

Wat is de regelgeving omtrent het geven van een preek in een taal anders dan het Arabisch?

Wat is de regelgeving omtrent het geven van een preek in een taal anders dan het Arabisch?

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De correcte opinie in deze kwestie is dat het niet toegestaan is voor degene die de vrijdagpreek geeft om de vrijdagpreek te geven in een taal die de aanwezigen niet verstaan. Dus wanneer de mensen geen Arabieren zijn en ze de Arabische taal niet beheersen, dan dienen ze de preek in hun taal te geven, omdat dit de manier van het overbrengen van de boodschap naar hen is, en het doel van de preek is het uitleggen van de grenzen die Allah de meest Geprezene opgesteld heeft, en om hen te vermanen en ze te leiden. De Qor-aanische verzen dienen echter wel in de Arabische taal gereciteerd te worden, en vervolgens in de taal van de mensen uitgelegd te worden.

Het bewijs dat hij de preek in de taal van de mensen dient te geven, is in de Woorden van Allah (de Verhevene): "En Wij hebben geen boodschapper gezonden, of (hij sprak) de taal van zijn volk, om hen een duidelijke uitleg te geven." Soerat Ibraahiem (14), aayah 4

Allah de meest Verhevene heeft dus duidelijk gemaakt dat de manier van uitleg enkel in de taal dient te zijn die degenen die toegesproken worden verstaan.

Fatawa arkaanoe l-islaam van Sheikh Mohammed ibn Saalih Al-"Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN