Vraag & Antwoord

Zijn sommige dieren in staat de Djinn te horen of te zien?

Zijn sommige dieren in staat de Djinn te horen of te zien?

Antwoord:

Alle Lof is voor Allah. Het is bevestigd in de authentieke Soennah dat een ezel de Shaytaan ziet, en dat dit een reden is van de redenen van zijn gebalk. Op het gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Wanneer jullie het kraaien van een haan horen vraag dan Allah om Zijn gunsten, en wanneer jullie het gebalk van een ezel horen zoekt dan bescherming bij Allah tegen de Shaytaan, waarlijk hij heeft een Shaytaan gezien." (Overgeleverd door al-Boekhaari:3303 en Moeslim: 2729). In een andere overlevering via Djaabir ibn "Abdoellaah dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Wanneer jullie in de nacht het geblaf van een hond en het gebalk van een ezel horen, zoekt dan bescherming bij Allah, waarlijk zij zien wat jullie niet kunnen zien." (Overgeleverd door Aboe Daawoed (5103) en authentiek gekwalificeerd door Sheikh al-Albaanie in Sah'ieh Aboe Daawoed).

In deze overleveringen zitten duidelijk bewijzen dat er sommige dieren zijn die de Shaytaan zien, die behoren tot de soort Djinn. Het is een werkelijke zicht die hen schrik aanjaagt. Het is ook mogelijk dat zij het geluid van de Djinn en Satans horen.

Dr. "Oemar al-Ashqar zei: "Het zien van sommige dieren wat wij niet kunnen zien is niet vreemd. De geleerden hebben bevestigd dat er sommige schepsels zijn die dingen kunnen zien die wij (mensen) niet kunnen zien. Een bij bijvoorbeeld ziet ultraviolet licht.* En een uil ziet een muis op een pikdonkere duistere nacht." Einde citaat. .(Zie het boek "de wereld van de Djinn en de Satans" van Dr. "Oemar al-Ahqar blz. 16).

En Allah weet het beste.

Bron: www.islamqa.com, vraagnummer: 140008.

* Ultraviolet licht is onzichtbaar voor mensen, maar dus niet voor bijen. Naast het "gewone" zichtbare licht straalt de zon ook ultraviolet licht uit. Weliswaar is ons oog ook gevoelig voor dit licht, maar de ooglens laat het niet door en beschermt daardoor het netvlies. De ooglens zelf ontwikkelt na langdurige of frequente bestraling met teveel ultraviolet licht staar als ouderdomsverschijnsel. Bijen zien ultraviolet licht wel, daardoor zien zij sommige voor ons onopvallende bloemen veel mooier en aantrekkelijker). Daarom zien bijen wel zonnestralen op een voor ons bewolkte dag.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN