Vraag & Antwoord

Wat dient een moslim(a) te doen als hij/zij een slechte droom ziet (b.v. een nachtmerrie)?

Wat dient een moslim(a) te doen als hij/zij een slechte droom ziet (b.v. een nachtmerrie)?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Als een moslim een slechte droom ziet (b.v. een nachtmerrie), dan dient hij het volgende te doen:

Hij dient drie keer naar zijn linkerkant te spugen (droog);

Hij dient drie keer toevlucht te zoeken bij Allah tegen de Shaytaan (Door te zeggen: "A'oedzoe biellaahie mina s-shaytaanie r-radjiem (ik zoek mijn toevlucht bij de Almachtige Rabb tegen Shaytaan de verworpene)."

Hij dient toevlucht te zoeken bij Allah van het kwaad van de droom (Door te zeggen: "A'oedzoe biekaliemaatie llaahie ttaamaatie mien ghadhabiehie wa "ieqaabieh, wa sharrie "iebaadieh, wa mien hamazaatie s-shayaateen wa an yah'dhoroen (ik zoek toevlucht bij de perfecte woorden van Allah, tegen Zijn Woede en Zijn bestraffing en tegen de slechtheden van Zijn dienaren en tegen de influisteringen van de duivels en hun aanwezigheid)." Aboe Daawoed 4/12. Zie ook Sah'ieh' At-Tiermiedzie 3/171.

Hij dient op te staan en te bidden;

Als hij door wenst te gaan met slapen dient hij te veranderen van de zijde waarop hij sliep, ook al betekent dit het liggen op de linker zijde;

Hij dient niemand te vertellen over deze slechte droom;

Hij dient de droom zelf niet te interpreteren, noch iemand anders vragen dit te doen.

Het bewijs hiervoor is de overlevering van Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn), waarin de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Als iemand van jullie een droom ziet die hij verafschuwt, dan dient hij drie keer te spugen naar zijn linkerzijde, toevlucht te zoeken bij Allah tegen de Shaytaan en om te draaien naar zijn andere zijde." Sah'ieh' Moesliem, nr. 2262.

Volgens een andere overlevering is de bewoording: "Hij dient toevlucht te zoeken bij Allah voor zijn kwaad (d.w.z. van de droom) en het zal hem niet schaden."

De overleveraar van deze h'adieth zei: "Ik zag dromen, die zwaarder wogen op mij dan een berg, maar zodra ik deze h'adieth hoorde, heb ik mij er nooit meer zorgen over gemaakt." Sah'ieh' Moesliem, nr. 2261.

Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat een bedoeïen bij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) kwam, en zei: "O boodschapper van Allah, ik zag in een droom dat mijn hoofd eraf gehakt werd en wegrolde en ik rende er achteraan." De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei tegen hem: " Vertel mensen niet dat de Shaytaan met jou speelt in jouw dromen." Sah'ieh' Moesliem, nr. 2268.

Volgens een andere overlevering, is de bewoording: "Als iemand van jullie iets ziet dat hij verafschuwt, dan dient hij op te staan en te bidden." At-Tiermiedzie, nr. 2280; Sah'ieh' Al-Djaami', nr. 3533.

 

En Allah weet het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN