Vraag & Antwoord

Wat is het oordeel over het gebruik van een klisteerspuit in noodgevallen?

Wat is het oordeel over het gebruik van een klisteerspuit (instrument waarmee klysma's worden toegediend. Klysma: uitspoeling van het darmkanaal door het rectaal inspuiten van een vloeistof.) in noodgevallen?

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Het oordeel hierover - volgens de meest juiste uitspraak van de geleerden - is dat het geen probleem is wanneer er noodzaak voor is deze te gebruiken. Dit was ook de mening van de geleerde sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah en een groot deel van de mensen van kennis, aangezien dit geen overeenkomsten heeft met spuiten die het eten en drinken vervangen.

Fatawa arkaanoe l-islaam van Sheikh Mohammed ibn Saalih Al-"Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN