Vraag & Antwoord

Spullen gemaakt van huid van dieren geslacht op een niet-islamitische manier

Ik weet dat er veel vragen zijn gesteld die betrekking hebben "dierenhuiden." Is het toegestaan om een voetbal, of basketbal te kopen die gemaakt zijn van een dier die niet volgens de islamitische wet is geslacht?

Alle lof is voor Allah.

Een voetbal of basketbal die gemaakt is van leer kan alleen gereinigd worden wanneer het gelooid is. Het looien is: het bewerken van leer door reiniging- en desinfecteermiddelen om het vocht en stank te verwijderen. We dienen ook te weten of het huid van het dier waarmee leer gemaakt wordt toegestaan is te consumeren of verboden.

1. Als ze deze dingen gemaakt zijn van de huid van een dier waarvan het vlees gegeten wordt -zoals koeien- dan maakt het looien de huid legitiem. Als het dier volgens de islamitische regels geslacht is dan is het looien niet noodzakelijk. Maar wanneer het niet volgens de islamitische regels is geslacht, is het een "Maytah' (kadaver). Het is niet toegestaan om de huid van dood dier waarvan het vlees bij het slachten Hallaal is (zoals koeien) te gebruiken behalve als het gelooid is.

2. Als deze dingen zijn gemaakt van dierlijke huid waarvan het vlees H'araam -zoals varkens- dan is de huid verboden te gebruiken, ook al is het gelooid.

Een dier waarvan het vlees gegeten wordt: het slachten zorgt er voor dat zowel consumptie als de huid legitiem wordt. Het dier waarvan het vlees niet gegeten mag worden: het slachten maakt het vlees noch de huid legitiem, en het looien maakt de huid niet legitiem.

Dit is de mening van al-Awzaa'ie en "Abdoellaah Ibn Moebarak en Aboe Thawr en Is-h'aaq ibn Raahawayh, en een mening van Imaam Ah'mad, en de keuze van Sheikh al-Islaam Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) in een van zijn uitspraken. Zie Sharh' Moeslim van imaam an-Nawawi (4 / 54) al-Foroe' van Ibn Moeflih' (1 / 102) en Madjmoo' al-Fataawa van Ibn Taymiyyah (21/95).

Deze mening is gekozen door velen van hedendaagse geleerden.

Sheikh Mohammad ibn Saalih al-"Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: "De huid van een dood dier wordt gereinigd door looien, als voorwaarde dat het dier toegestaan is te consumeren, maar als het dier niet Hallaal is dan wordt zijn huid niet gereinigd door het looien. Dit is de correcte mening. Hiervan uitgaande zeggen we: de huid van katachtigen (zoals leeuwen e.d.) wordt niet gereinigd door het looien.

.Waar het om draait wat betreft deze kwestie is de situatie van het dier in het geval van leven. Als het dier rein en Hallaal is, is het toegestaan om de huid te gebruiken na het looien. Dus de huid wordt rein wanneer het gelooid wordt.

De meest correcte mening is dat de huid rein wordt van een dier dat Hallaal is na het looien. Het bewijs hiervoor is de overlevering: "Het looien is van een dier wat geslacht wordt." Overgeleverd door an-Nasaa-ie (4243). Sah'ieh' verklaard door al-H'aafidhz ibn H'adjar in "Telkhees al-H'abeer (1/49).

Er wordt dus gekeken naar het van oorsprong slachten van een dier. Het is bekend dat het slachten alleen het vlees reinigt van een dier waarvan het vlees gegeten mag worden. Op basis van dit: als er een ezel geslacht wordt en de naam van Allah erover is genoemd en het bloed is gaan vloeien wordt dit desondanks geen rituele slacht genoemd, omdat het dier niet legitiem is.

Op basis van dit, zeggen we: de huid van een dier waarvan het vlees H'araam, ook al is het een rein dier (zoals katachtigen), wordt niet gereinigd door het looien. En de reden is: dat het moeilijk is deze dieren te vermijden zoals de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei over de katten: "De poes is een dier die met jullie en onder jullie is." Deze h'adieth is overgeleverd door at-Tirmidzie (92) en Aboe Daawoed (75) an-Nasaa-ie (68) en Ibn Maadjah (368) en geclassificeerd als Sah'ieh' door al-Boekhaarie. Deze reden (het onder de mensen) zijn komt aan zijn einde als het dier sterft, dan keert het terug naar de oorsprong en dat is onreinheid en wordt het derhalve niet gereinigd door het looien.

De meest correcte mening is dus dat alleen de huid van een dier waarvan het vlees gegeten mag worden gereinigd wordt door het looien. Dit is een van de meningen van Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn).

Conclusie: het is toegestaan een voetbal of basketbal te kopen die gemaakt zijn van een huid van een dier die van oorsprong h'alaal is, al is deze niet volgens de islamitische wet geslacht, of dood is zonder eens geslacht te zijn. Het looien van zijn huid is een reiniging uitgaande van de overlevering van Zayd ibn Thaabit (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Het looien van de huid van een dood dier (waarvan het vlees in oorsprong Hallaal is) is de reiniging van de huid." Overgeleverd door Ibn H'ibbaan (1290) en Daaraqotni (25), en als Sah'ieh' geclassificeerd door Sheikh al-Albaanie.

En Allah weet het beste

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenaddjid (moge Allah hem behouden)


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN