Vraag & Antwoord

Chirurgische ingreep voor honden

Ik ben een student in het laatste jaar van de Faculteit der Diergeneeskunde, en vaak verrichten wij chirurgische ingrepen bij honden en katten. Soms hebben deze operaties te maken met de behandeling van sommige kwaadaardige tumoren, of om andere redenen. Maar wat mijn aandacht trok in deze dagen - helaas is dat sommige mensen het Westen nabootsen. Je ziet een van hen komen met een hond, en hij wil het laten castreren, of het implanteren van de eierstokken of het inkorten van de staart etc. terwijl er geen behoefte is aan deze ingrepen, maar het alleen maar een wens is van de eigenaar van een kat of hond. Veel van deze mensen gebruiken de honden niet voor de bewaking, en leven met hen in het huis.

De vraag is nu: Wat is het oordeel van deze chirurgische ingrepen, die niet uitgevoerd worden uit noodzaak, maar meer een wens van de eigenaren van deze dieren?

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

Het is bevestigd in een overlevering dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "De beloning van degene die een hond als huisdier neemt, met uitzondering van de jachthond, of het bewaken van landbouw of vee, wordt iedere dag een qiraat minder..." Overgeleverd door imaam al-Boekhaari en Moeslim in hun Sahieh. Hij zei ook: "De beloning van wie een hond houdt niet voor de noodzaak van het bewaken van landbouw of vee neemt wordt ieder dag een qiraat minder." (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim). Deze teksten en anderen bevestigen dat de zaken waarin sommige moslims in vervallen zijn van het nemen van honden zonder de noodzaak van de drie genoemde zaken die genoemd zijn door de profeet niet toegestaan zijn. Zij doen dit in navolging van de niet-moslims of gewoon voor vermaak en ontspanning. Dit is verboden en is geen reden om een hond te nemen.

Ten tweede:

De omgang met dieren die toegestaan zijn (zoals katten) in de medische behandeling en voeding dient naar gelang de noodzaak hiervoor is. De uitgaven hiervoor dienen niet de grens te overschrijden tot het niveau van de extravagantie en verspilling, want dit is het werk van de broeders van de Satans, zoals Allah (de Verhevene) zegt: "Voorwaar, de verkwisters zijn de broeders van Satans." (Soerat al-Israa-e (17), aayah 27).

Wat wordt genoemd in de kwestie van het feit dat sommige mensen deze dieren onnodig laten opereren is dichterbij onnodig spel en vermaak. Er is geen twijfel dat dit verboden is. Want het is het veranderen van de schepping van Allah, of verminken van het dier, en dit is het werk van de Shaytaan. Allah (de Verhevene) zegt: "Allah vervloekte hem (de satan) en hij (de Satan) zei: "Ik zal van Uw dienaren een bepaald gedeelte nemen. En ik zal hen doen dwalen en ik zal hun ijdelheid opwekken en ik zal hen bevelen de oren van het vee te snijden en ik zal hen bevelen de schepping van Allah te veranderen." En wie in plaats van Allah de Satan tot beschermer neemt, die zal waarlijk een duidelijk verlies lijden." (Soerat an-Nisaa-e(4) aayah 118-119).

In Sah'ieh' Moeslim: "De profeet liep langs een ezel die gebrandmerkt was in zijn gezicht. Hij zei: "Vervloekt is degene die deze ezel heeft gebrandmerkt." Deze ingrepen zijn ook een verkwisting van geld en het uitgeven ervan aan zaken die dit niet op zijn plaats horen. Het is gepast voor de moslim om zuinig om te gaan met zijn geld en alleen uit te geven aan zaken die voor hem nuttig zijn. Het wereldse dient niet zijn grootste zorg te zijn. Allah (de Verhevene) zegt: "En degenen die, wanneer zij besteden, niet overdrijven en niet gierig zijn, maar het midden daartussen houden." (Soerat al-Foerqaan (25) aayah 67). De mens zal gevraagd worden op de Dag van de Opstanding over elk cent van zijn geld: van waar heeft hij deze verdiend? En waar aan heeft hij deze uitgegeven? En Allah is degene die leidt naar alle succes en de vrede en zegeningen over onze profeet Mohammed, familie en metgezellen. Einde citaat

De permanente commissie voor het uitvaardigen van Fataawa (26/164): Sheikh Abdoe l-"Aziz ibn Baaz, Sheikh Abdoe l-'Aziz aal-Sheikh, Sheikh Abdoellaah ibn Gadyaan, Sheikh Saalih al-Fawzaan, Sheikh Bakr Aboe Zayd.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenaddjid, vraagnummer: 106603.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN