Vraag & Antwoord

Het oordeel over het gebruik van medicijnen die de pijn tijdens de bevalling verlichten

Er is een gas, genaamd "Intonix" (of een andere medicijn ter verlichting van de pijn), die gegeven wordt aan zwangere vrouwen tijdens de bevalling. In dit gas is geen verboden substantie verwerkt, behalve dat een vrouw die dit gas inhaleert na ongeveer twee minuten duizelig begint te worden. Ik heb eerder driemaal hiermee te maken gehad en ik wil graag het islamitische oordeel over deze zaak.

Alle lof is voor Allah.

Het medicijn "Intonix" - die ook wel de "gas- en lucht" gas combinatie wordt genoemd- is een gas waaruit de helft bestaat uit "zuurstof" en de andere helft uit "stikstofdioxide". Dit gas wordt door zwangere vrouwen net voor de bevalling via een masker geïnhaleerd (bij het begin van de weeën). Dit is om de pijn van de weeën te verlichten, en het gebruik ervan is vrij eenvoudig, en de "zuurstof" die erin is verwerkt, is nuttig voor de foetus. Maar de artsen raden het aan dit niet te gebruiken voor een periode langer dan drie uur vanwege de slechte gevolgen voor de moeder.

De algemene regel is dat het toegestaan is dit te gebruiken ter verlichting van de pijn van de bevalling, en omdat vrouwen dit gebruiken vanwege de noodzaak ervan.

Het basisprincipe in de islam is dat het verboden is voor een moslim iets te gebruiken die zijn verstand bedwelmt, maar een uitzondering hierop is narcose e.d. waar de mens behoefte aan heeft.

Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Alles wat het verstand bedwelmt is verboden, al gaat dit niet gepaard met trance en extase. Het aantasten van het verstand door eigen toedoen is verboden in de islam en hierover is er een consensus tussen de moslims." Einde citaat. "( Zie Madjmoo' al-Fataawa: 34/211)

Imaam an-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Als het nodig is iets te nemen wat het verstand bedwelmt om een hand af te snijden bij een bepaalde ziekte wanneer dit noodzakelijk is, is dit toegestaan." (Zie al-Madjmoo': 3/8)

Ibn Radjab al-H'anbali (moge Allah hem genadig zijn) zie: "Weet dat het drinken van wat het verstand bedwelmt bestaat uit twee types:

Allereerst: wat de sensatie en trance opwekt, dit is alcohol wat verboden is te drinken.

Ten tweede: wat het verstand bedwelmt maar waarin geen sensatie en trance in zit, zoals de narcose e.d. Onze metgezellen zeiden: "Als dit is genomen vanwege de noodzaak ervan (medicatie) en waarin in het algemeen geen gevaar aan verbonden zit is dit toegestaan." Einde citaat.( Zie Djaami' al-"Oeloem wa l-H'ikam: 423-424)

De geleerden van het Permanent Comité voor het uitvaardigen van de Fataawa werden gevraagd:

"Wat is het oordeel van het gebruik van "Albutdin" of "Morfine, " die een bedwelmende werking hebben wanneer dit nodig is?"

Zij antwoordden:

"Als er geen andere vervangende toegestane materialen zijn die gebruikt kunnen worden om de pijn te verlichten bij de patiënt behalve deze twee, is toegestaan om ze te gebruiken om de pijn te verzachten wanneer hiervoor noodzaak is, mits dit niet leidt tot schade die erger is zoals verslaving."

Sheikh Abdul "Aziz ibn Baaz, Sheikh Abdul-Razzaq "Afifi, Seikh "Abdullah ibn Ghadyaan, en Sheikh "Abdullah ibn Qa'oed. "Fataawa van het Permanent Comité" (25 / 77,78).

En Allah weet het beste

Bron: Sheikh Mohammed Saalih Moenaddjid, vraagnummer: 163719.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN