Vraag & Antwoord

Het oordeel over het medische onderzoek om het geslacht van de foetus te weten

Is het toegestaan een medisch onderzoek uit te voeren om het geslacht van de foetus vast te stellen? Of is dit een zonde en dient men te wachten tot de geboorte? Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Alle lof is voor Allah.

Het is toegestaan om medisch onderzoek uit te voeren (echo) om het geslacht van de foetus te weten (jongen of meisje). Dit is één van hulpmiddelen en redenen die Allah voor Zijn dienaren heeft vergemakkelijkt om de situatie van de foetus te weten na de schepping ervan. Er blijven vele ongeziene zaken over van de foetus die alleen bekend zijn bij Allah en die Hij alleen weet, zoals het geslacht voor zijn vorming, zijn levensonderhoud (Rizq), zijn sterftijd (Adjal) en of hij gelukkig of ongelukkig zal zijn (in het Hiernamaals).*

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih Moenadjid, vraagnummer: 167574.

* Hierover is er de volgende overlevering gekomen: "Abdoellaah ibn Mas'oed (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd: "De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) berichtte ons, en voorwaar, hij is de waarachtige, de geloofwaardige: "Voorzeker, de schepping van eenieder onder jullie wordt bijeen gebracht, in de buik van zijn moeder veertig dagen tot een noetfah (waterdruppel). Vervolgens wordt het gelijkdurig een "alaqah (bloedklonter). Vervolgens wordt het gelijkdurig een moedghah (vleesklomp). Vervolgens wordt naar hem de engel gestuurd die zijn ziel in hem blaast, en vier woorden wordt bevolen, (namelijk): het schrijven van zijn voorziening, zijn sterftijd, zijn daden en of hij gelukkig of ongelukkig is. Voorwaar, bij Degene naast Wie geen god is, iemand onder jullie zal de werken van de paradijsbewoners verrichten, totdat er slechts een el tussen hem en het paradijs is. Dan is het Boek [Allah's bevel] hem vóór, en pleegt hij de werken van de helbewoners, en treedt het hellevuur in. En iemand onder jullie zal de werken van de helbewoners verrichten, totdat er slechts een el tussen hem en het hellevuur is. Dan is het Boek [Allah's bevel] hem vóór, en pleegt hij de werken van de paradijsbewoners, en treedt het paradijs in." (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN