Vraag & Antwoord

Hoe wordt de Imaan versterkt?

Ik bid Alh'amdoelilah vijf keer per dag en gedenk Allah, maar mijn vraag is hoe kan ik sterk Imaan hebben? Ik heb het gevoel dat ik vaak in de fout ga moge Allah mij verbeteren Aamien. Moge Allah jullie belonen.

Wa alaikoem assalam warahmatoe llaah

Alle lof zij Allah die aanbidding voor ons heeft vergemakkelijkt, moge Allah ons steunen en bijstaan om Hem oprecht te aanbidden.

De meeste vragen die bij ons in deze tijd en in allen tijd voorkomen zijn in merendeel beantwoord door de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem). De Imaan (het geloof) wordt sterker door goede handelingen uit te voeren en verzwakt door het verrichten van zonden.

In een h'adieth vertelde de metgezel H'andhalah de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) dat wanneer hij bij de profeet zit zijn geloof versterkt wordt wanneer er over de Dag des Oordeels gesproken wordt. Zodra hij terug naar huis gaat waarbij hij dan met zijn kinderen speelt en met zijn vrouw zit dan voelt hij dat zijn geloof verzwakt wordt. De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei tegen hem: "O H'andhalah, saa'atoen wa saa'ah, saa'atoen wa saa'ah." Hij bedoelde dat men af en toe Allah moet aanbidden en serieus moet zijn en andere momenten besteden aan iets anders. En eigenlijk behoort alles tot aanbidding. Sheikh Al-Islaam Ibn Taymiyyah heeft gezegd over aanbidding: "Aanbidding impliceert al datgene waar Allah van houdt."

Er zijn verschillende manieren om je Imaan te versterken. Hieronder volgen een paar punten die de Imaan kunnen versterken:

1. In het geheim, afgezonderd van iedereen het gebed verrichten. Lange sadjda's verrichten waarbij smeekbeden verricht worden. Omdat een dienaar het dichts bij Allah is in de soedjoed. En houdt uzelf vaak bezig met het gedenken van Allah.

2. Het bestuderen van Zijn Boek, want niets helpt een hart te herstellen dan het Boek van de Almachtige, Allah (de Verhevene). Er zijn vele jongeren die zich enkel en alleen bezighouden met de wetenschappen van de sharie'ah en verwaarlozen het reciteren van de edele Qor-aan waardoor hun harten verharden. Als dit het geval is bij een daad van gehoorzaamheid, hoe zit het dan met mensen die zich met zonden bezighouden?

3. Regelmatig de verplichte gebeden gezamenlijk in de moskee uitvoeren (voor mannen), omdat Allah (de Verhevene) degenen die hun gebeden gezamenlijk verrichten garandeert dat Hij ze nooit zal verwaarlozen, noch vernederen en dat Hij ze zal behoeden in dit leven en in het hiernamaals.

4. Het volgen van de Soennah van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zelfs tot in de kleinste details.

5. Een h'adieth Qoedsie luidt: "Mijn aanbidder zal dichter bij Mij komen door het verrichten van An-Nawaafil (vrijwillige daden van aanbidding) en hij zal voortdurend dichter bij Mij komen totdat Ik van hem ga houden. Wanneer Ik van hem houd, dan ben Ik zijn gehoor met wat hij hoort, zijn gezichtsvermogen met wat hij ziet, zijn hand met wat hij aanraakt." (Overgeleverd door al-Boekhaarie).

6. Het vergezellen en houden van oprechte mensen. De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "Een persoon is met degene van wie hij houdt. " (Overgeleverd door al-Boekhaarie). "Een persoon neemt het geloof over van zijn compagnon. Kijkt daarom uit met wie u bevriend raakt."

7. Beseffen dat Allah (de Verhevene) de Alziende ons in de gaten houdt en beseffen dat Zijn steun altijd met ons is: "Zou Hij die schiep geen kennis hebben (over het geschapene)? Hij is de Zachtmoedige, de Alwetende." (Soerat Al-Moelk, aayah 14). "Zie jij niet dat Allah weet wat er in de hemelen en op aarde is? Er is geen geheim gesprek tussen drie mensen, of Hij is hun vierde; en niet tussen vijf, of Hij is hun zesde; en niet minder of meer dan dat, of Hij is met hen, waar zij zich ook bevinden. En hij zal hun dan op de Dag der Opstanding bekendmaken wat zij hebben gedaan. Voorwaar, Allah is Alwetend over alle zaken." (Soerat Al-Moedjadilah, aayah 7)

8. Het bezoeken van graven. Omdat het ons weer doet denken aan het Hiernamaals en ons onvermijdelijk lot. Het is ook een genezing voor de harten zoals onze profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) ons heeft gezegd: "Ik had jullie het bezoeken van graven verboden verklaard, maar nu is het toegestaan, bezoek het. Allah heeft Mohammed (Allah's vrede en genade zij met hem) toestemming verleend om het graf van zijn moeder te bezoeken. Het bezoek aan graven herinnert jullie aan jullie laatste dag." (Overgeleverd door at-Tirmidzie, nr. van de overlevering is 974)

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN