Vraag & Antwoord

Draagt de man de zondes van zijn echtgenote? En zijn vrouwen bestemd voor het hellevuur?

Selamun Aleykum,

Ik heb een vraagje over de man en de vrouw. Als zij getrouwd zijn dan, heb ik vernomen, zullen fouten die een vrouw maakt en die door de man verbeterd hadden kunnen worden, bij de man opgeteld worden als fout en niet bij de vrouw. Ik heb gehoord dat alle vrouwen sowieso voorbestemd zijn voor de hel, en dat het de taak is van de man om haar te helpen? is dat waar?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

In de Islaam bestaat er geen enkel verschil tussen man en vrouw, voor zover het hun betrekkingen tot Allah (de Verhevene) betreft, omdat beiden dezelfde beloning in het vooruitzicht wordt gesteld voor goed, en dezelfde bestraffing voor slecht gedrag.

Allah (de Verhevene) zegt: "Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven (aan Allah), en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen en de vastende mannen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken, en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning." (Soerat Al-Ah'zaab:35)

Dit staat in schril contrast met de bewering van de Kerkvaders, dat vrouwen geen ziel hebben en dat zij in het Hiernamaals als geslachtsloze wezens zullen voorbestaan. De Qor-aan zegt dat vrouwen een ziel hebben, op dezelfde wijze als mannen en het Paradijs binnen zullen gaan, wanneer zij goed doen en gehoorzamen aan Allah (de Verhevene): Allah (de Verhevene) zegt: "Treedt het Paradijs binnen, jullie en jullie echtgenotes, in blijdschap." (Soerat Az-Zoekhroef:70).

En: "Wie het goede doet, man of vrouw, en hij (zij) gelooft: voorwaar, aan hem(haar) geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen." (Soerat An-Nah'l:97)

De Qor-aan wijst mannen die vrouwen onderdrukken of slecht behandelen terecht: "O jullie die geloven, het is jullie niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven, noch te verhinderen om wat jullie aan hen gegeven hebben mee te nemen, behalve als zij duidelijk ontucht pleegden. En behandelt hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft." (Soerat An-Nisaa-e:19)

De Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Een moslim mag zijn echtgenote niet haten, en wanneer hij niet ingenomen is, met een slechte eigenschap van haar, laat hem dan verheugd zijn over andere, die goed is." (Overgeleverd door Moeslim)

Wat betreft fouten verbeteren. Allah (de Verhevene) zegt: "Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van Zijn Weg afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn." (Soerat An-Nah'l:125) - en wissel met hen van, hen verwijst naar vrouwen en mannen.

Nergens staat dat de mannen verantwoordelijk zijn voor de fouten die hun echtgenote maken. Het is een plicht voor beide dat ze elkaar fouten verbeteren op het beste wijze.

De Profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zegt: "Wie van jullie iets slechts ziet, laat hij dit dan veranderen met zijn hand, als hij dat niet kan dan met zijn tong, als hij dat niet kan dan met zijn hart. Dit is de zwakste vorm van geloof." (Overgeleverd door moeslim)

Allah (de Verhevene) zegt: "Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, doordat jullie tot het goede oproepen en jullie het slechte verbieden, en jullie in Allah geloven." (Soerat Aal-"Imraan (3), aayah 110)

Allah (de Verhevene) en Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegen zij met hem) zeggen alle twee "jullie" verwijst naar man en vrouw. De man en de vrouw zijn gelijk, hoewel de man een positie hoger heeft, namelijk hij is de leider van het gezin, wil niet zeggen dat de man belangrijker is dan de vrouw. Het heeft min of meer mee te maken dat de man fysieke sterker is dan de vrouw.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


Stichting Waqf/Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 3

Introductie tot de Islamitische wetenschappen

Stichting Waqf / Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 2

Opleiding Islamitische wetenschappen

Jan hanzenstraat 114 / Amsterdam
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test Evenement 1

Het moslimkind in de westerse maatschappij

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN