Vraag & Antwoord

Worden je zondes vergeven wanneer je ziek bent?

Ik heb gehoord dat als je ziek bent dat je zondes worden vergeven. Maar hoe zit het nou met iemand die een soa ziekte heeft als herpes of aids of al die anderen (moge Allah ons hiervoor behoeden). Is dit een straf op a doenja voor je zondes of worden hier ook je zonden vergeven. Wa djazakoem Allah oe geiren Agoekoem fie dien, Wa salaam oe aleikoem.

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Dit hangt af van de persoon zelf, Allah de verhevene vergeeft ieder zonde mits men berouw toont voor Allah. Als desbetreffende persoon berouw toont voor Allah en als een oprechte persoon gaat leven zoals Allah verwacht van Zijn dienaren. Allah zegt: "Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen" (Soerat Al-Baqarah (2), aayah 222).

"O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen (het paradijs) doen binnengaan.."(At-Tah'riem, aayah 8).

"En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie slagen" (Soerat An-Noer, aayah 31).

Allah de Verhevene vergeeft de zondes die men begaat mits men berouw toont tegenover Allah, "Zeg: "O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zondes. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige" (Soerat Az-Zoemar, aayah 53).

De boodschapper van Allah heeft gezegd: "Allah strekt zijn handen in de avond om berouw te accepteren van de zondaren van de dag. En strekt zijn handen in de dag om berouw te accepteren van de zondaren van de nacht totdat de zon opkomt uit het westen." (Moesliem 4954).

Als men berouw toont voor Allah en vervolgens de beproeving van Allah accepteert dan zal hij in shaa-e llaah behoren tot de groep die hun zondes vergeven worden. Aboe Hoerayrah (moge Allah's tevredenheid met hem zijn) heeft gezegd: "Ik houd van koorts omdat het zondes ontneemt van ieder lichaamdeel uit mijn lichaam". Geleerden zeggen dat wanneer de ziekte erger wordt en de beproeving zwaarder wordt, dan zullen de h'asanaat (beloningen) hoger worden.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


Stichting Waqf/Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 3

Introductie tot de Islamitische wetenschappen

Stichting Waqf / Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 2

Opleiding Islamitische wetenschappen

Jan hanzenstraat 114 / Amsterdam
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test Evenement 1

Het moslimkind in de westerse maatschappij

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN