Vraag & Antwoord

Een man was gewend steekpenningen aan te nemen, maar nu heeft Allah hem op het Rechte Pad

Een man was gewend steekpenningen aan te nemen, maar nu heeft Allah hem op het Rechte Pad geleid. Wat zou hij moeten doen met het geld dat hij heeft verdiend aan deze omkoperij?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Moeh'ammad Saalih' al-Moenaddjied heeft gezegd:

Een van de volgende situaties zullen gelden: 

Of hij nam de steekpenningen aan van een onderdrukte persoon die geen andere keuze had dan het omkopen van mensen, zodat hij kon krijgen waar hij recht op had en wat hij niet op een andere manier kon krijgen dan via het betalen van steekpenningen. In deze situatie moet degene die berouw wil tonen de steekpenning terugbetalen, omdat het aangenomen is van een onderdrukte persoon.

Of hij nam de steekpenning aan van iemand die net zo slecht bezig was als hij en die via steekpenningen iets probeerde te krijgen wat niet van hem was. In deze situatie moet het geld niet teruggeven worden aan degene die de steekpenning betaalde, maar zou het besteed moeten worden aan een goede zaak, zoals het weggeven aan de armen. Degene die berouw wil tonen voor het aannemen van steekpenningen moet ook berouw tonen voor de schade die hij toebracht aan de mensen wiens rechtmatig bezit werd ontkend en werd gegeven aan degenen die het niet verdienden.

(Uit het boek "Ik wil berouw tonen, maar?")

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN