Vraag & Antwoord

Ik kocht een auto met geld dat gedeeltelijk h'alaal en h'araam was.

Ik kocht een auto met geld dat gedeeltelijk h'alaal en h'araam was. Ik heb die auto nog steeds, wat moet ik nu doen?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Moeh'ammad Saalih' al-Moenaddjied heeft gezegd:

Als een persoon iets koopt dat niet kan gedeeld kan worden- zoals een huis of auto- in geld dat gedeeltelijk h'alaal en gedeeltelijk h'araam is, is het voldoende voor hem om de geldwaarde van het gedeelte wat h'araam is, te nemen van iets anders dat hij bezit. Dit bedrag dient hij dan weg te geven aan liefdadigheid, zodat hij zijn ondeelbare bezit (d.w.z. de auto) zuivert (van slechtheid- vert.). Als het gedeelte van het geld dat h'araam is aan anderen toebehoort, dient hij hun terug te betalen volgens de richtlijnen die in de vorige antwoorden zijn gegeven.

(Uit het boek "Ik wil berouw tonen, maar?")

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN