Vraag & Antwoord

Ik heb onrechtmatig gebruik gemaakt van het bezit van weeskinderen

Ik heb onrechtmatig gebruik gemaakt van het bezit van weeskinderen en in handel geïnvesteerd. Dit gaf mij een winst die de originele waarde vele malen vermeerderde. Maar nu begin ik Allah te vrezen. Hoe kan ik berouw tonen?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Moeh'ammad Saalih' al-Moenaddjied heeft gezegd:

De geleerden hebben verschillende meningen over zulke kwesties. De meest gematigde en billijke van hen is van mening dat je het originele kapitaal terug moet geven aan de weeskinderen, samen met de helft van de winst die je hebt gemaakt. Dit maakt jullie als het ware partners in de winst en ze krijgen hun eigen kapitaal terug.

Deze mening komt van Imaam Ah'mad Ibn H'anbal en was ook de visie van Sheikh al-Islaam Ibn Taymieyyah, wiens student Ibn al-Qayyiem (moge Allah hen barmhartig zijn) het als de meest correcte mening beschouwde. (al-Madaariedj, 1/392.)

Een soortgelijke uitspraak is van toepassing op gestolen kamelen of schapen; als zij nakomelingen krijgen, dan hoort het originele vee en de helft van de nakomelingen gegeven te worden aan de rechtmatige eigenaar. Als het originele vee overleden is, dan moet de waarde ervan betaald worden samen met de helft van de nakomelingen.

(Uit het boek "Ik wil berouw tonen, maar?")

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN