Vraag & Antwoord

Hoe toont een dief berouw?

Hoe toont een dief berouw?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Moeh'ammad Saalih' al-Moenaddjied heeft gezegd:

Als de gestolen goederen nog steeds in zijn bezit zijn, dan moet hij ze teruggeven aan de eigenaren. Als hij ze heeft weggegooid of de waarde ervan afgenomen is vanwege de tijd of langdurig gebruik, dan moet hij de originele waarde terugbetalen tenzij de eigenaren bereid zijn hem te vergeven.

(Uit het boek "Ik wil berouw tonen, maar?")

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN