Vraag & Antwoord

Als een zonde de rechten van een ander persoon beschadigt, welke vorm moet het berouw dan

Als een zonde de rechten van een ander persoon beschadigt, welke vorm moet het berouw dan hebben?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Moeh'ammad Saalih' al-Moenaddjied heeft gezegd:Het principe dat geldt in deze kwestie, is de h'adieth van de boodschapper van Allah (Allah's vredesgroeten en prijzingen zij met hem): "Wie zijn broeder onrecht aandoet, het maakt niet uit of het een kwestie van eer of geld is, laat hem dit vandaag nog rechtzetten voordat hij wordt overweldigd door een Dag waarop geen Dinar of Dirham ter compensatie aan het slachtoffer gegeven kan worden, alleen goede daden. Als hij geen goede daden heeft, dan kunnen de zonden van het slachtoffer bij zijn eigen zonden opgeteld worden, zodat de last die hij moet dragen groter wordt." (Overgeleverd door Al-Boekhaarie.)

De enige uitweg voor de persoon die berouw toont is het betalen van zijn schulden aan het slachtoffer of het vragen om zijn vergiffenis. Als hij hem vergeeft dan is alles goed, maar anders moet hij hem terugbetalen.

(Uit het boek "Ik wil berouw tonen, maar?")

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN