Vraag & Antwoord

Ik heb veel rechten van Allah (d.w.z. verplichtingen jegens Hem) nagelaten

Ik heb veel rechten van Allah (d.w.z. verplichtingen jegens Hem) nagelaten, zoals het gebed, vasten en de zakaat. Wat moet ik nu doen?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Moeh'ammad Saalih' al-Moenaddjied heeft gezegd: Volgens de meest correcte mening hoeft een persoon die in het verleden zijn gebed verwaarloosde, dit niet in te halen, omdat de tijd voor het gebed is verstreken. Toch kan hij dit compenseren door oprecht berouw te tonen, Allah's vergiffenis te zoeken en zoveel mogelijk naafileh (vrijwillige, extra.) gebeden te verrichten, opdat Allah hem dan zal vergeven."

Als een persoon het vasten heeft nagelaten terwijl hij moslim was, dan moet hij het inhalen. Dit niet alleen; hij moet voor elke dag van de Ramadhaan die hij zonder reden gemist heeft een arme persoon voeden. Dit is de boete voor het uitstellen van het vasten en geschiedt alleen als men een andere Ramadhaan heeft bereikt terwijl men nog dagen moet inhalen.

Voorbeeld 1: Een man liet in 1400 AH het vasten van 3 dagen in de Ramadhaan na en in 1401 AH 5 dagen van de Ramadhaan. Enkele jaren later toonde hij berouw aan Allah. Hij moet nu de 8 dagen die hij niet gevast heeft inhalen en voor elke dag die hij gemist heeft een arme voeden.

Voorbeeld 2: Een meisje bereikt de puberteit (d.w.z. haar menstruatie begint) in 1400 AH, maar voelde zich te beschaamd tegenover haar familie om het te vertellen. Zij vastte dus ook de 8 dagen van haar menstruatieperiode en haalde deze dagen later niet meer in. (Immers, het vasten van deze 8 dagen waren niet geldig, want voor een menstruerende vrouw is het niet toegestaan te vasten.) Het meisje toonde later berouw aan Allah, dus ook voor haar geldt dezelfde regel- Zij moet die 8 dagen inhalen en voor elke dag een arme voeden.

Hierbij moet opgemerkt worden dat er een verschil is tussen het nalaten van het gebed en het nalaten van het vasten. Er zijn geleerden die zeggen dat degene die expres het vasten nalaat zonder geldige reden, dit niet kan goedmaken."

Degene die het betalen van de Zakaat in het verleden heeft nagelaten, moet dit alsnog doen, omdat het zowel het recht is van Allah als dat van de armen. (Voor meer informatie, zie Madaariedj as-Saalikien, 1/3830)

(Uit het boek "Ik wil berouw tonen, maar?")

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN