Vraag & Antwoord

Is het berouw voor een zonde geldig wanneer ik schuldig ben aan een andere (zonde)?

Is het berouw voor een zonde geldig wanneer ik schuldig ben aan een andere (zonde)?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Moeh'ammad Saalih' al-Moenaddjied heeft gezegd: Ja, het berouw voor de ene zonde is geldig ook al bega je een andere zonde, zolang ze niet van hetzelfde soort zijn en de tweede zonde niet verbonden is aan de eerste. Als een persoon bijvoorbeeld berouw toont voor het handelen in riba (Rente, interest) hoewel hij alcohol drinkt, of vice versa, dan is zijn berouw geldig. Maar als hij berouw toont voor het handelen in Al-Fadhl interest terwijl hij nog handelt in Nasie-ah interest, dan zal zijn berouw niet geaccepteerd worden. Hetzelfde geldt voor de persoon die berouw toont voor het roken van hasj terwijl hij alcohol drinkt, of vice versa, of voor degene die berouw toont voor het begaan van zina met de ene vrouw terwijl hij een zondige relatie heeft met een ander. Zijn berouw zou onacceptabel zijn. In zulke gevallen gaat de persoon van de ene zonde naar een andere in dezelfde categorie van slechte handelingen. (Zie al-Madaariedj.)

(Uit het boek "Ik wil berouw tonen, maar?")

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN