Vraag & Antwoord

Als een vrouw een miskraam heeft gekregen en een bloeding krijgt, dient zij dan te bidden?

Als een vrouw een miskraam heeft gekregen en een bloeding krijgt, dient zij dan te bidden?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Het antwoord op deze vraag, hangt af van het soort bloed: is het (bloed van) nifaas of istih'aadhah? De geleerden hebben regels inzake deze situatie gegeven en zeiden: "Als zij bloed ziet na het passeren van iets dat menselijke kenmerken heeft, dan is het nifaas, maar als zij bloed ziet na het passeren van iets dat gelijkt op een levenskiem (Notfah) of bloedklonter ('Alaqah), dan is het geen nifaas." Al-Moeghnie ma'a as-Sharh al-Kabier, 1/361.

In de laatstgenoemde situatie wordt er gesproken van istih'aadah (onregelmatige bloedingen); zij dient daarom wodhoo-e te verrichten voor elk gebed, nadat het tijdstip voor het gebed is aangebroken, en vervolgens te bidden. Als hetgeen dat gepasseerd (uitgeworpen) is, gelijkt op een volledig gevormde foetus of gevormde ledematen heeft, zoals een hand, voet, of been, dan valt dit onder nifaas. Indien de vrouw zegt, dat het weggenomen is in het ziekenhuis en dat ze het daar weggegooid hebben en zij niet gezien heeft of het een menselijke vormgeving had, dan zeggen de geleerden dat de kortste tijdsperiode waarin menselijke karakteristieken gevormd kunnen worden 81 dagen is, rekenend vanaf het moment van zwangerschap Madjmoe'at Fataawa as-Sheikh Ibn "Oethaymien, 4/292.

Bovenstaande is gebaseerd op de h'adieth van "Abdoellaah Ibn Mas'oed (moge Allah tevreden met hem zijn), waarin de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) - en hij is de Waarheidsgetrouwe, degene die geloofd wordt - ons heeft verteld: "Waarlijk, de schepping van eenieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een Noetfah (levenskiem). Vervolgens is het even lang een "Alaqah (bloedklonter; voor een periode van veertig dagen). Vervolgens is het even lang een Moedghah (een gekauwde vleesklomp). Dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast en die belast is met een opdracht ten aanzien van vier zaken; het opschrijven van: zijn Rizq (levensonderhoud), zijn levenstijd, zijn daden en of hij gelukkig of ongelukkig zal worden." Deze versie is overgeleverd door Al-Boekhaarie, Fat-h', 6/303.

Elke vrouw die in deze toestand verkeert dient het advies te vragen van een dokter, om er achter te komen wat haar precieze situatie is. Met betrekking tot het bloed dat kan vloeien voor een normale geboorte: als dit vergezeld wordt met baringspijn of weeën, dan is dit nifaas en anders niet. Sheikh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: "wat zij ziet, wanneer de weeën beginnen is nifaas. Wat hier bedoeld wordt zijn weeën die gevolgd worden door een geboorte; als dit niet het geval is, dan is dit geen nifaas." Madjmoe' Fataawa Ibn "Oethaymien, 4/327.

Er is meningsverschil tussen de geleerden betreffende een miskraam dat plaats heeft gevonden na vier maanden. Wat onze geleerden hebben aangeven is dat het een naam moet krijgen, gewassen moet worden, gewikkeld in een doodskleed, daarover gebeden, begraven tussen de moslims en voor hem/haar dient er een "Aqiedah (geboortefeest) verricht te worden.

De volgende vraag is aan de geleerden van Al-Ladjnah Ad-Daa-iemah gesteld: "Voordat mijn vrouw stierf had ze een foetus van 4 maanden uitgeworpen (miskraam), ik heb hem meegenomen en begraven zonder djanaazah-gebed over hem te verrichten, geef alstublieft advies of ik iets moest (moet) doen?"

Zij antwoordden met: "Je moest hem wassen, wikkelen in een doodskleed en het gebed voor hem te verrichten, volgens de meest juiste uitspraak van de geleerden, als hij vier maanden had bereikt. Omdat dit valt onder hetgeen Aboe Daawoed en At-Tiermiedzie van Al-Moeghierah Ibnoe Shoe'bah hebben overgeleverd, namelijk dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "Over de foetus (die bij de misraam valt) dient gebeden te worden." Maar nu is hetgeen wat je moest verricht voorbij en je hoeft niets meer te doen." (Fataawa Al-Ladjnah Ad-Daa-iemah 8/406))

Zij zeiden ook: "Als het de vier maanden niet voltooid heeft, dan is het niet verplicht om het te wassen, erover te bidden, of het een naam te geven en ook geen 'aqieqah ervoor te verrichten, omdat de ziel er niet ingeblazen is." Fataawa Al-Ladjnah Ad-Daa-iemah (8/408).

Het team van al-Islaam.Com


Stichting Waqf/Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 3

Introductie tot de Islamitische wetenschappen

Stichting Waqf / Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 2

Opleiding Islamitische wetenschappen

Jan hanzenstraat 114 / Amsterdam
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test Evenement 1

Het moslimkind in de westerse maatschappij

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN