Bibliotheek

1. Wat zijn de voortreffelijkheden van het vasten in de maand Moeh’arram en het vasten van ‘A

Alle lof zij Alah, de Heer der werelden en zegeningen zij met onze profeet Mohammed, de zegel van de profeten. Vrede en zegeningen zij met de familie van Moehammad en tevens met zijn metgezellen.

De maand Moeh’arram is een belangrijke en bovenal gezegende maand van Allah.

Het is de eerste maand van de hidjri kalender en het is één van de vier maanden waar Allah over zegt: “Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is twaalf maanden, volgens de beschikking van Allah op de dag dat hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan zijn er vier gewijd. Dat is de rechte godsdienst. Doet jullie zelf daarin geen onrecht aan.” [at-Tawbah 9:36]

De woorden van Allah: “Doet jullie zelf daarin geen onrecht aan…” betekenen dat wij ervoor moeten waken om geen zonden te begaan, omdat elke zonde in deze maanden erger is dan in de overige maanden.

Het is overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas zei, dat deze aaayah (“Doet jullie zelf daarin geen onrecht aan…”) betrekking heeft op alle maanden, waarna deze vier maanden uitgezonderd en geheiligd werden, waardoor zonden in deze maanden dus ernstiger zijn, terwijl goede daden juist een grotere beloning met zich mee brengen.  

Qataadah zei met betrekking tot deze aayah (“Doet jullie zelf daarin geen onrecht aan…”) dat het begaan van een zonde ernstiger is, dan gedurende welke periode dan ook. Onrechtplegen is ten alle tijden een ernstige overtreding, maar Allah – Verheven is Hij – geeft meer gewicht aan welke geboden Hij wenst. Allah heeft de Arabische taal in Zijn gedenking gekozen (dhikr). Hij koos van alle plaatsen op aarde de moskeeen en vanuit alle maanden Ramadaan als heiligste maand. Vanuit de dagen heeft Allah de vrijdag gekozen en vanuit alle nachten Laylatoel Qadr. Aanbidt dus wat Allah ons heeft opgedragen te vereren. De mensen die begrip en wijsheid bezitten, vereren de zaken die Allah heeft geboden om te vereren.  Samengevat van de Tafsier van Ibn Kathier (Moge Allah hem genadig zijn). Tafsier van Soerat At-Tawbah, aayah 36.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN