Bibliotheek

1. De drie basisprincipes

De drie basisprincipes waar elke moslim zich van bewust moet zijn, zijn de volgende:

- Kennis over de Rabb (Heer) 

- Kennis over de religie (Islaam)

- Kennis over de profeet (Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem))

Als er gevraagd wordt: “Wie is jouw Rabb?” Geef dan als antwoord: “Mijn Rabb is Allah, Die mij en alle werelden geschapen heeft en die zijn grootgebracht door Zijn Genade. Mijn aanbidding is alleen voor Hem. Niemand heeft het recht om aanbeden te worden naast Allah.”

Als er gevraagd wordt: “Wat is jouw religie?” Geef dan als antwoord: “Mijn religie is de Islaam, welke overgave aan Allah inhoudt, door erkenning van Zijn Eenheid, gehoorzaamheid aan Zijn bevelen en vermijding van Shirk (polytheïsme) en haar aanhangers.”

Als er gevraagd wordt: “Wie is jouw profeet?” Geef dan als antwoord: “Mijn profeet is Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem), zoon van ‘Abdoellah Ibn ‘Abdoel-Moettalieb Ibn Haashiem. Haashiem was een lid van de stam Qoeraysh en dit was een Arabische stam. De Arabieren zijn de afstammelingen van Ismaa’iel, zoon van Ibrahiem Al-Khalil (moge de genade en zegeningen van Allah met hen zijn).”


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN