Bibliotheek

. 8) Het verwijderen van het schaamhaar

Ook het verwijderen van het schaamhaar behoort tot die handelingen die we niet langer mogen uitstellen dan veertig dagen en dient dus minimaal één keer in deze periode verricht te worden. Anes (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) bepaalde een tijdslimiet voor ons om onze snorren te knippen, nagels te knippen, okselhaar te verwijderen en ons schaamhaar te scheren: we mochten het niet langer laten dan veertig dagen.” Overgeleverd door Ah’mad, Moeslim en an-Nasaa-ie; deze versie is van overgeleverd door Ah’mad.

Maar wat wordt nu beschouwd als schaamhaar (al-‘Aanah)? Al-Haafidhz zei in al-Fat-h’ (10/343): “An-Nawawi heeft gezegd: “Wat er bedoeld wordt met al-‘Aanah is het haar dat boven en rond om de geslachtsdeel van de man en rond om de geslachtsdeel van de vrouw is. Het is overgeleverd door Aboe l-‘Abbaas ibn Soeraydj dat dit het haar is dat groeit rond om de anus. We kunnen uit dit alles concluderen dat het Moestah’ab (Moestah’ab: aanbevelenswaardig, aanbevolen (of nafilah, Soennah, mendoeb). Als men het verricht dan wordt men hiervoor beloond, maar als men het niet verricht dan wordt men niet bestraft) is om al het haar te scheren van voren en van achteren en alles wat rond om de geslachtsdelen groeit. Scheren is genoemd omdat dit de meest voorkomende manier is, maar men kan het haar ook verwijderen door was te gebruiken, uit te trekken etc. 

Aboe Shaamah heeft gezegd: “Al-‘Aanah is het haar dat groeit in het gedeelte onder de zwelling van de buik en boven de geslachtsdelen.” Of er werd gezegd dat dit het uitwendige was van de geslachtsdelen, zowel van de man als de vrouw. Het is Moestah’ab om het haar van voren en van achteren te verwijderen. Eigenlijk is het belangrijker om het haar van achteren te verwijderen, zodat er geen ontlasting aan blijft kleven wat niet verwijderd kan worden door het te reinigen met water of met stenen of toiletpapier etc. Men kan ontharingsmiddelen gebruiken in plaats van scheren, of het haar kan uitgetrokken worden of geknipt. Ah’med werd gevraagd over het verwijderen van het schaamhaar met een schaar. Hij zei: “Ik hoop dat dit voldoende is.” Hem werd gevraagd: “Wat betreft het uittrekken?” Hij zei: “Kan iemand dat doen?” Ibn Daqieq al-‘Ied heeft gezegd: “De geleerden van de Arabische taal zeiden: “Al-‘Aanah is het haar dat groeit rond om de geslachtsdelen, of er werd gezegd dat het is waar het haar groeit.” Dit is wat er bedoeld werd in de overlevering. Aboe Bakr ibn al-‘Arabi heeft gezegd: “Het schaamhaar is het lichaamshaar wat het belangrijkste is dat verwijderd dient te worden, want het groeit dik en viezigheid komt er in vast te zitten.” Ibn Daqieq al-‘Ied heeft ook gezegd: “Het lijkt erop dat degenen die gezegd hebben dat het Moestah’ab is om het haar rond om de anus te scheren, dit noemen op grond van analogie.

Sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien heeft gezegd betreffende het verwijderen van het haar op de testikels: “Dit maakt geen deel uit van de Soenen al-Fitrah, maar als er te veel haar is dan dient het verwijdert te worden zodat het niet vies wordt door onreinheden (nadjaasah).” 

De Foeqahaa-e hebben de juiste etiquette betreffende het verwijderen van het schaamhaar besproken en zeiden dat het Moestah’ab is om het schaamhaar vanaf onder de navel te scheren, en te beginnen aan de zijde van je rechterhand, en men dient zich ook uit het zicht van anderen te houden als men dit doet. Het is ook beter om het verwijderde haar (en de geknipte nagels) te begraven. 

Het reinigen van je geslachtsdelen (na ontlasting of urineren) met water.

Eén van de schoonheden van de Islaam, is dat het alles onderwijst wat goed is voor de mensheid en verbiedt wat slecht voor hen is. Dit geldt ook voor zaken zoals hoe men onreinheden dient te verwijderen door zichzelf te reinigen na geürineerd te hebben of ontlasting te hebben gehad. 

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vertelde ons dat het niet goed reinigen van de geslachtsdelen na urineren of ontlasting, één van de oorzaken is van de straf in het graf. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) liep langs één van de tuinen van Al-Madienah en hoorde het geluid van twee mannen die werden gestraft in hun graven. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Ze worden gestraft, maar ze worden niet gestraft voor enige grote zonde. Eén van hen had de gewoonte zichzelf niet behoorlijk te reinigen na te hebben geürineerd en de andere had de gewoonte boosaardige roddels te verspreiden.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie; zie Fath’ Al-Baarie, 1/317.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft inderdaad gezegd dat “de meeste bestraffingen in het graf vanwege urine zullen zijn.” Overgeleverd door Imaam Ah’mad, 2/326; zie ook Sah’ieh’ Al-Djaami’, 1213. Jezelf niet goed reinigen na het urineren houdt tevens ongepaste haast in, in het voltooien van de daad, opzettelijk urineren in een positie of plaats waar de urine terug kan komen en zichzelf naderhand niet of niet voldoende reinigen. Moderne imitatie van de ongelovigen heeft zo’n mate bereikt dat sommige wachtkamers voor mannen urinoirs bevatten die open zijn, dus iemand die ze gebruikt urineert zonder schaamte in volle zicht van iedereen die komt en gaat te midden van onreinheid. Hij combineert twee verboden handelingen in één daad: het niet verbergen van zijn geslachtsdeel uit het zicht van anderen, noch zichzelf behoorlijk te reinigen na te hebben geürineerd. 

Het is aanbevolen om zittend of gehurkt te urineren, zodat de omgeving, je kleding (denk aan het gebed) en jezelf niet verontreinigd raakt. Probeer jezelf te reinigen met water (al-istindjaa-e), maar als dat er niet is, kun je ook toiletpapier gebruiken, stenen of bladeren etc. (al-istidjmaar). Gebruik hierbij een oneven aantal en minimaal drie. Gebruik geen voedsel, botten of papier waarvan Allah (de Verhevene) bevolen heeft ze met respect te behandelen.

Ik ben de tiende vergeten, maar het zou kunnen zijn dat dit het spoelen van de mond was.

Het spoelen van de mond behoort ook tot de verplichte zaken van al-Woedhoe-e. Het is om de mond te reinigen zodat er geen voedselresten of andere zaken die schade aan het gebit kunnen aanrichten in de mond achterblijven waardoor de mond gezond blijft, Inshaa-e Allah. Ook dient de mond schoon te zijn wanneer we bijvoorbeeld voor Allah (de Verhevene) in gebed staan zodat we met een schone mond tot Hem spreken, want een persoon in gebed voert werkelijk een gesprek met zijn Heer. 

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Allah, de Glorieuze en Verhevene, zei: “Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.” Als de dienaar zegt “alle lof is voor Allah, de Heer der werelden,” dan zegt Allah “Mijn dienaar heeft Mij geprezen.” Wanneer de dienaar zegt “de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,” dan zegt Allah “Mijn dienaar heeft Mij Verheerlijkt.” Als de dienaar zegt “Heerser op de Dag des Oordeels,” dan zegt Allah “Mijn dienaar heeft Mij Verheven.” Wanneer de dienaar zegt “U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp,” dan zegt Allah “dit is tussen Mij en Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.” Wanneer de dienaar zegt “leid ons op het rechte Pad, het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden,” dan zegt Allah “dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.” Sah’ieh’ Moeslim, Kietaab as-Salaah, Baab woedjoeb qiraa-at al-Faatih’ah fi koellie rak’ah.

Dit “gesprek” met Allah (de Verhevene) moet gerespecteerd worden overeenstemmend met de juiste waarde. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Wanneer iemand van jullie staat te bidden, is hij in conversatie met zijn Heer, dus laat hem aandacht schenken hoe hij tot Hem spreekt.” al-H’aakiem, al-Moestadrak, 1/236; Sah’ieh’ al-Djaami’, 1538.

Hier valt ook onder dat je mond schoon is en goed ruikt, dus reinig je mond met de siwaak en spoel je mond met water. 

Na dit alles besproken te hebben, blijft er nog één kwestie over die is genoemd in een h’adieth overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Vijf dingen behoren tot de fitrah: het verwijderen van het schaamhaar, de besnijdenis, het knippen van de snor, het verwijderen van het okselhaar, het knippen van de nagels.” Overgeleverd door al-djamaa’ah.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN