Bibliotheek

. 1) Het knippen van de snor

 

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Verschil van de polytheïsten: laat jullie baarden (groeien) en knip jullie snorren.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moeslim.

Men dient er voor te zorgen dat de snor niet zo lang is dat er voedselresten, drank en vuiligheid er in achterblijft. Zayd ibn Arqam verhaalde dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezegd heeft: “Een ieder die niet iets van zijn snor afhaalt, is niet een van ons.” Overgeleverd door Ah’mad, An-Nasaa-ie en at-Tirmidzie, die het als Sah’ieh’ classificeerde.

Het geniet de voorkeur om de snor eens per week te knippen, en dit is een zeer hygiënische handeling. Maar men kan het uitstellen gedurende veertig dagen, niet langer! Anes (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) bepaalde een tijdslimiet voor ons om onze snorren te knippen, nagels te knippen, okselhaar te verwijderen en ons schaamhaar te scheren: we mochten het niet langer laten dan veertig dagen.” Overgeleverd door Ah’mad, Moeslim en an-Nisaa-ie; deze versie is van overgeleverd door Ah’mad.

Er is door Ah’med, Aboe Daawoed en anderen overgeleverd: “De tijdsperiode voor ons om de snor bij te knippen, de nagels te knippen, het okselhaar te verwijderen en het schaamhaar te scheren, was veertig nachten.” 

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn)  heeft verhaald: “De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Het kort knippen van de snor is kenmerkend voor de Fitrah.” Sah’ieh’ Al-Boekhaarie H’adith 7.776.

In een Al-Moewatta-e H’adieth (49.4) over de Soennah van de Fitrah lezen we: “Yah’ya verhaalde tegen mij van Maalik van Yah’ya ibn Said, dat Said ibn al-Moesayyoeb zei: “Ibraahiem (vrede zij met hem) was de eerste die gastvrijheid gaf aan zijn gast en de eerste persoon die besneden werd en de eerste persoon die de snor bijknipte en de eerste persoon die grijs haar zag. Hij zei: “O Heer! Wat is dit?” Allah de Verhevene zei: “Het is waardigheid, Ibraahiem.” Hij zei: “Heer, laat mijn waardigheid toenemen!” 

Yah’ya zei dat hij Maalik heeft horen zeggen: “Men dient de snor te knippen tot de rand van zijn lip verschijnt, dat is de rand. Men dient niet de hele snor te verwijderen zodat men zichzelf verminkt.” 

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN