Bibliotheek

1. Wat is de betekenis van Fitrah?

 

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah’s zegeningen en vrede zij met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.

At-Tabari (moge Allah hem genadig zijn) zei in zijn tefsier: “Fitrah: de dien (weg of religie) van Allah.” Al-Tabari’s tefsier (uitleg) van de aayah: “(Iblies, de Satan, zei:) “…en ik zal hen bevelen de schepping van Allah te veranderen…” Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 119.

Betreft de aayah: “Wend dan jouw aangezicht (O Moh’ammed) naar de godsdienst als een H’anief (monotheïst). (Volg) de natuurlijke aanleg (fitrah), die Allah in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.” Soerat Ar-Roem (30), aayah 30, is er overgeleverd dat sommige geleerden van tefsier van mening zijn dat “…de natuurlijke aanleg (fitrah), die Allah in de mens geschapen heeft…” het ontwerp van Allah (de Verhevene) aanduidt volgens hoe Hij de mensheid geschapen heeft.

Dit woord (fitrah) is ook genoemd in de h’adieth verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Vijf dingen behoren tot de fitrah: het verwijderen van het schaamhaar, de besnijdenis, het knippen van de snor, het verwijderen van het okselhaar, het knippen van de nagels.” Overgeleverd door al-djamaa’ah.

Wat bedoeld wordt met dat deze vijf dingen deel uit maken van de fitrah, is dat als zij verricht worden dit in overeenkomst is met de natuurlijke aanleg zoals Allah (de Verhevene) de mensheid geschapen heeft en aangespoord heeft om te volgen, zodat zij beter zullen zijn. Dit is de oude Soennah (weg) die gevolgd werd door alle profeten (vrede zij met hen) en welke opgelegd werd door alle wetten die zij brachten. Het is een natuurlijke en aangeboren weg. Al-Shawkaani, Nayl al-Awtaar, Baab (hoofdstuk) Soenen al-Fitrah.

In Fiqh-oes-Soennah (Fiqh 1.21) lezen we dat Allah (de Verhevene) voor al Zijn profeten en hun volgelingen bepaalde handelingen heeft gekozen om uit te voeren. Deze daden onderscheiden hen van de rest van de mensheid en zij zijn bekend als Soenan al-fitrah (de daden die overeenkomen met de aard van de mensheid). 

Oem al-Moe-eminien ‘Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft verhaald: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Tien zijn de daden volgens de fitrah: het knippen van de snor, de baard laten groeien, het gebruiken van het tandenstokje (siwaak of miswaak), het opsnuiven van water met de neus, het knippen van de nagels, het wassen van de vingergewrichten, het verwijderen van het haar onder de oksels, het verwijderen van het schaamhaar, en het reinigen van je geslachtsdelen (na ontlasting of urineren) met water.” De overleveraar zei: “Ik ben de tiende vergeten, maar het zou kunnen zijn dat dit het spoelen van de mond was.” Soenen van Aboe Daawoed en een Sah’ieh’ Moeslim H’adieth.

Fitrah wordt ook wel omschreven als een geboorterecht: iedereen heeft het geloof in God in zich. Het is overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Ieder kind wordt geboren met de natuurlijke gehoorzaamheid aan Allah (geboorterecht, Fitrah), zijn ouders maken van (het kind) vervolgens een jood of een christen, of ze maken een vuuraanbidder van hem.” Al-Boekhaarie en Moeslim.

Iedereen wordt als moslim geboren en iedereen gelooft in God, alleen is het bij vele bedekt door wereldse aangelegenheden en begeerten, en wordt het beïnvloed door de opvoeding en de omgeving. Een ramp of ernstige ziekte bijvoorbeeld, kan de natuurlijke aanleg, het geloof in God, weer blootleggen. Ik herinner mij een gesprek met een collega die tegen mij zei dat hij niet geloofde in God. “Maar,” zei hij, “ik moet eerlijk bekennen dat toen ik hoorde dat mijn vrouw een hersentumor had, toen maakte ik toch wel een gebedje tot God en zei: o God, als je bestaat, help ons dan.” Maar meestal raakt het aangeboren godsbesef weer bedekt door begeerten als de ramp of ziekte voorbij is. 

Allah (de Verhevene) zegt: “En als zij op schepen varen, dan roepen zij Allah aan. Hem zuiver aanbiddend. Maar zodra Hij hen dan heeft gered (en) aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Allah) toe.” Soerat Al-'Ankaboet (29), aayah 65.

Kortom: de Fitrah is de natuurlijke aanleg waarmee men wordt geboren. De aangeboren zuiverheid die Allah (de Verhevene) in elk mens creëert: het verstand, de Sharie’ah (Islamitische wetgeving) en de zintuigen.

De Soenan al-Fitrah (handelingen die in overeenstemming zijn met de natuurlijke neigingen van de mens).

Oem al-Moe-eminien ‘Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft verhaald: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Tien zijn de daden volgens de fitrah: het knippen van de snor, de baard laten groeien, het gebruiken van het tandenstokje (siwaak of miswaak), het opsnuiven van water met de neus, het knippen van de nagels, het wassen van de vingergewrichten, het verwijderen van het haar onder de oksels, het verwijderen van het schaamhaar, en het reinigen van je geslachtsdelen (na ontlasting of urineren) met water.” De overleveraar zei: “Ik ben de tiende vergeten, maar het zou kunnen zijn dat dit het spoelen van de mond was.” Soenan van Aboe Daawoed en een Sah’ieh’ Moeslim H’adieth.

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN