Vraag & Antwoord

Hoe kan ik moslim worden?

Hoe kan ik moslim worden?

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Om moslim te zijn dient een persoon de Islaam te begrijpen, en ernaar te leven. De Islaam is gebouwd op 5 pilaren, de eerste pilaar is het getuigen in de eenheid van Allah en getuigen dat Mohammed (Allah's vrede en genade zij met hem) een boodschapper is van Allah.

U dient dit getuigenis te begrijpen, en ernaar te leven. Getuigen in de eenheid van Allah, is het geloven en getuigen in het monotheïsme en het toewijden van de aanbidding alleen aan Allah. Het toekennen van deelgenoten intermediairs aan Allah is een grote zonde binnen de Islaam. Het getuigenis betekent ook het volgen van Allah's oordelen en wetten.

Allah zegt in de Qor-aan in soerat Al-Ikhlaas: "Zeg: 'Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwerkt en is niet verwerkt. En niet een is aan Hem gelijkwaardig.'" (Soerat Al-Ikhlaas (112), aayah 1-4)

Het getuigen dat Mohammed (Allah's vrede en genade zij met hem) een boodschapper is, d.w.z. het geloven in alle authentieke overleveringen en oordelen van de profeet.

Om zich te bekeren tot de Islaam, dient een persoon de betekenis van de eerste zuil te kennen en het uit te spreken. La iellaha iella Allah, Moehammadoen Rassoeloe llaah. (er is geen God dat aanbeden moet worden naast Allah, en Mohammed is de boodschapper van Allah).

Daarna dient men zich volledig te wassen (douchen), men kan kiezen voor of na het getuigenis. Na het getuigenis, dient een persoon stap voor stap de Islaam te praktiseren. Het beste is dat een persoon na het getuigenis, zich wendt tot de moslims, die hem meer over de Islaam kunnen vertellen en stapsgewijs het gebed en andere verplichtingen te leren.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN