Vraag & Antwoord

Is de besnijdenis verplicht voor een persoon die zich wil bekeren tot de Islaam?

Ik heb pas geleden een discussie met mijn moslim vriendin gehad en hierbij kwam aan de orde: Een niet-moslim die moslim wil worden moet zich onder andere ook besnijden toch?

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

 

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden en alle schepselen op aarde en in de hemelen.

Besnijdenis behoort tot de zogenaamde "Soenen Al-fietrah" ofwel gewoontes die tot de natuurlijke aanleg behoren. De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "Vijf zaken behoren tot de natuurlijke aanleg van de mens: het verwijderen van het schaamhaar, de besnijdenis, het bijknippen van de snor, het ontharen van de oksels en het knippen van de nagels." Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moesliem, Tirmiedzie en Aboe Daawoed.

 

De Islaam zal voltooid zijn als een ongelovige de twee getuigenissen uitspreekt, en daarna of ervoor de grote wassing verricht. De twee getuigenissen worden zoals u misschien weet als volgt uitgesproken: Ash-hadoe alla iellaaha iella llaah, wa ash-hadoe anna Moeh'ammadan 'abdoehoe wa rasoeloh. Ik getuig dat er geen god is naast Allah is, en dat Mohammed de boodschapper is van Allah. Het uitspreken van dit getuigenis geschiedt alleen door het te reciteren, daarnaast moet men de betekenis ervan kennen en goed begrijpen, en het ernaar te handelen.

 

De boodschapper van Allah heeft gezegd in een h'adieth over besnijdenis: "Ibraahim (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft zich besneden toen hij 80 jaar oud was." Overgeleverd door al-Boekhaarie. Allah (Geprezen en Verheven is hij) beveelt ons het volgende: "Daarop openbaarden Wij aan jou (O Mohammed): "Volg de godsdienst van Ibraahim, h'anif, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders." (Soerat an-nah'l, aayah 123).

 

Wanneer Allah een bevel spreekt in de Qor-aan dan is het een verplichting voor de moslims om het bevel van Allah (de Verhevene) te praktiseren. Besnijdenis is verplicht voor iedere moslim, mits hij daar er in staat is. Als er blijkt dat men gevaar zal lopen na bij de besnijdenis door bijvoorbeeld een onderzoek waarbij er bleek dat desbetreffende persoon een gevaar zal lopen door bloeding...etc. Dan is het verboden om besnijdenis bij deze persoon toe te passen.

 

Besnijdenis kan niet als belemmering gezet worden voor een persoon die zich wil bekeren. Het kan plaats vinden na de bekering, en zoals u boven leest bij gevaar is men verplicht om het te laten.

 

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN