Vraag & Antwoord

´╗┐Hoe men zich bekeert tot de Islaam

Ik zou graag van u willen vernemen hoe ik me kan bekeren tot de Islaam? Ikzelf beoefen op dit moment een ander geloof uit, maar heb de boeken over het Islam gelezen en ben tot de conclusie gekomen dat ik me wil bekeren, eigenlijk nog voor ramadan, maar tijdens ramadan is eigenlijk ook niet erg. Ik ben woonachtig in xxx en misschien kunt u mij vertellen hoe en wat! Alvast bedankt voor de genomen moeite!

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Om zich terug te keren tot de Islaam, is er eigenlijk niet veel nodig.

De profeet Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "ieder kind wordt geboren met de natuurlijke gehoorzaamheid aan Allah (geboorterecht), zijn ouders maken van (het kind) vervolgens een jood, of een christen of ze maken een vuuraanbidder van hem." Overgeleverd doro al-Boekharie h'adieth nr.1296 en Moesliem h'adieth nr.4704.

Uit een h'adieth die overgeleverd is door Aboe Hoerayrah (Allah's welbehagen zij met hem). De basis bij de zoon van Adam is dat hij als monotheïst geboren wordt. Het enige wat men moet doen om zich te bekeren (terug te keren) tot de Islaam, is het omhelzen van deze religie met een zuivere intentie voor Allah. Niet omwille een huwelijk met een moslim of moslima, of andere zaken die de intentie van de mens vertroebelen.

De boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) zegt: "Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn bedoelingen samenhangt." Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moesliem.

Deze omhelzing geschiedt door het volgende:

- Het getuigen dat niemand behalve Allah aanbeden moet worden.

- Het getuigen dat Mohammed (Allah's vrede en genade zij met hem) de boodschapper is van Allah. De twee getuigenissen vormen de eerste zuil van de Islaam en worden als volgt uitgesproken: "Ash-hadoe alla iellaha iella llaah, wa ash-hadoe anna Moeh'ammadan rassoeloe Allah."

- De grote wassing (douche) te nemen voor of na het opzeggen van het getuigenis. Het is beter om voor het getuigenis te douchen, dit blijkt door verschillende overleveringen van de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem).

Na bovenstaande 3 punten zal een persoon behoren tot de moslims. Natuurlijk zijn bovenstaande 3 punten niet het gehele Islaam, maar de rest bouwt men stapsgewijs op.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN