Vraag & Antwoord

Waar dient iemand zijn geld te bewaren in deze tijdperk waarin rente wijdverspreid is?

“Waar kan ik mijn geld bewaren in een tijdperk waarin de tijd bedorven is? De banken zijn twijfelachtige zaken, want zij werken met rente en woeker. En wij hebben geen mogelijkheid tot islamitisch bankieren, en geld thuis opbergen en bewaren is niet veilig. Ik wil mijn geld plaatsen op een plaats dat legitiem is, en geen zonde begaan; ik wil mijn geld investeren en het gedeelte van de Zakaat uitgeven want anders wordt het alleen maar minder en minder, dientengevolge wordt ook de Zakaat minder. Moge Allah jullie rijkelijk belonen.”

Alle lof is voor Allah.

Het plaatsen van geld in een met rente werkende banken houdt het helpen van de bank in het verspreiden van woeker en rente. En dit is wanneer iemand zijn geld plaatst op de bank zonder hiervoor rente te ontvangen.
Maar als de klant een renterendement krijgt is dit de rente wat verboden is door Allah en Zijn boodschapper. Imaam Moslim heeft in zijn authentieke verzameling van Djaabir het volgende vermeld: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft degene vervloekt die rente (Ribaa) consumeert en het anderen laat consumeren, hij die het noteert en er getuige van is.” Sahieh Moslim nr. 4093.
Wie geld heeft en het wil beschermen en bewaren of investeren dient te zoeken naar de juiste weg. Hij kan bijvoorbeeld zijn geld geven aan een betrouwbare persoon met dit kapitaal  handel mee drijft en de winst tussen hen verdeelt wat ze overeen gekomen zijn in de  investering.

Als er geen enkele manier gevonden wordt om het geld te bewaren behalve door dit geld te storten op de bank, dan is dit toegestaan vanwege de noodzaak hiervan mits er geen rente over het gestorte bedrag genomen wordt.
Men dient dan te zoeken naar de minst schadelijk bank en die het dichtst bij de legitieme transacties is.

Sheikh Abdulaziz ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei :
“Het storten van geld op de bank met een maandelijkse of jaarlijkse rente behoort tot de verboden rente volgens de consensus van de geleerden. Het storten van geld zonder rente: het meest veilige is dit te laten, behalve in geval van een noodzaak wanneer de bank handelt met rente. Het storten van geld op banken, ook al is dit zonder rente, is een steun tot het tot stand komen van rente. Voor degene die iets dergelijks doet wordt gevreesd dat hij behoort tot degenen die helpen tot het verderfelijke, ook al beoogt hij dit niet… De plicht voor de moslim is vrees te hebben voor wat Allah verboden heeft verklaard, en te zoeken naar de juiste manieren om zijn geld te bewaren. Moge Allah de moslims leiden naar datgene wat hen geluk voorspoed en redding brengt (zowel in deze wereld als in het Hiernamaals) en voor hen de weg te openen tot islamitisch bankieren die vrij is van vernietigende rente en woeker. Allah is daartoe in staat en is bij machte dit te realiseren. En moge de zegeningen en vrede zijn over de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem), en zijn familie.

"Fataawa Ibn Baaz" (4/30 311).

En Allah weet het beste.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN