Vraag & Antwoord

Is het toegestaan om uitkering te ontvangen en zwart te werken

Hier in een van de Westerse landen geeft het land elke aanvrager van een verblijfsvergunning een maandsalaris (uitkering), en er wordt tegen degene gezegd die een aanvraag indient: “Als je een baan hebt gevonden ben je verplicht dit te melden en aan ons door te geven, zodat je maandelijkse uitkering stop gezet wordt en er blijft dan alleen maar het salaris van werk over. De wet neemt 30% belasting van het loon dat verdiend is; is het toegestaan om de belasting te ontwijken door te zeggen dat ik geen werk heb, en hierdoor wel een uitkering krijg en ook nog eens een vergoeding ontvang. Ik doe dit met het oog op mijn studie en werk en niet een permanente verblijf in dit land.

Alle lof is voor Allah. 

Wie van de moslims een land van de landen van de niet-moslims betreedt, is het hem verplicht zich te houden aan de voorwaarden en overeenkomsten die met deze landen gesloten zijn. Allah (de Verhevene) zegt: “O jullie die geloven! Komt de beloften na.” (Soerat al-Maa-iedah (5) aayah 1). 

Het is voor de moslim niet toegestaan hen te bedriegen en voor te liegen. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Komt de belofte na aan degene die jou iets toevertrouwd en bedrieg niet degene die jou bedriegt.” Overgeleverd door Aboe Daawoed (3534) en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ Aboe Daawoed.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft een van de kenmerken van de huichelaars genoemd waaronder: “En wanneer hij een belofte maakt, verraad hij.”Overgeleverd door al-Boekhaarie (34) en Moeslim (58).

Wanneer de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn metgezellen stuurden om een oorlog te voeren met afgodendienaren zei hij tegen hen (adviserend): “Bedrieg niet.” Overgeleverd door Imaam Moeslim (1731).

Dit verklaart de grootsheid van de Islaam en de perfectie van zijn wetgeving, die zijn volgelingen verraad en bedrog zelfs met hun vijanden verbiedt!

Dit land heeft het hem mogelijk gemaakt te verblijven in hun land onder een aantal voorwaarden en overeenstemmingen (waaronder meldingsplicht als je werk hebt gevonden en een uitkering ontvangt), dus dient hij dit na te komen.

Op basis hiervan mag je niets verbergen om zo de maandelijkse uitkering te ontvangen en ook nog eens elders een loon te ontvangen dat niet is toegestaan voor jou.

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN