Vraag & Antwoord

Oordeel over een moslimverpleegster die een chirurg assisteert bij het verboden abortus

Een (moslim) vrouw werkt in een ziekenhuis, haar werk is het steriliseren van operatiemessen, en deze voor te bereiden voor een chirurgische ingreep tijdens de operaties. Maar…maar binnen operatie zijn er ook processen van abortussen – en God verhoede het – ze vraagt of zij hiermee een zonde begaat want zij speelt een rol in deze misdaad door te helpen en te assisteren door de chirurgen te helpen in het uitvoeren van de abortus door het aanreiken van de apparatuur waarmee zij deze ingreep uitvoeren. Gelieve ons hierin te adviseren en moge Allah jullie rijkelijk belonen voor dit alles.

Alle lof is voor Allah. 

Allereerst :

Het aborteren van foetussen nadat de ziel wordt ingeblazen is ten strengste verboden in onze wetgeving, en taboe en verboden in de meeste religies en wetten. Naast het feit dat dit een taboe, is het ook het doden van een ziel en het kan ook uitschakeling van de functie van de baarmoeder van de vrouw veroorzaken waardoor zij onvruchtbaar wordt wat kan leiden tot  onvruchtbaarheid. Tevens moedigt abortus immoraliteit aan en het verspreiden van overspel en ontucht en buitenechtelijkheid. En daarom wordt abortus alleen maar in die landen toegestaan die streven naar obsceniteit en het verspreiden van immoralitiet en kwaad onder de mensen. De invoerders van dergelijke wetten, waaronder ook de artsen die hieraan mee helpen, is ook de uitspraak van Allah op hen van toepassing: “Voorwaar, degenen die er van houden dat de gruweldaad zich verspreidt onder degenen die geloven: voor hen is er een pijnlijke bestraffing op de wereld en in het Hiernamaals. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.” Soerat an-Noer (24) aayah 19.

Degene die de arts heeft geholpen bij het uitvoeren van een abortus van de verpleegkundigen zijn opgenomen in de samenwerking in de zonde en overtreding, en dit is verboden. De zonde en overtreding zijn duidelijk en helder in dit verboden proces. Allah (de Verhevene) heeft in de Qor-aan gezegd: “Maar ondersteunt elkaar bij het goede en Taqwa. En steunt elkaar niet bij zonde en overtreding.” (Soerat al-Maa-iedah (5) aayah 2). 

Daarom is het voor de (moslim) verpleegkundige niet toegestaan de arts te assisteren in het uitvoeren van de abortus vanwege de bewijsvoeringen die wij genoemd hebben. En wanneer zij dit wel doet dan heeft zij een zonde begaan.

Ten tweede:

Als deze chirurgen die abortussen uitvoeren God niet vrezen in hun activiteiten dan zullen zij niet alleen beperken op de abortussen van levende foetussen; er zijn ook andere chirurgische ingrepen die verboden zijn uit te voeren zoals processen van plastische chirurgie waarbij de schepping van Allah veranderd wordt, en het uitvoeren van keizersneden voor degenen waarbij het niet nodig is deze uit te voeren, of geboortebeperking door het branden van de eierstokken, of transplantaties van ledematen die gekocht of gestolen zijn en andere soortgelijke operaties. Al deze chirurgische ingrepen en anderen zijn voor een chirurg niet toegestaan uit te voeren, en het is ook niet toegestaan hem hiermee te assisteren en te helpen, niet door het steriliseren van chirurgische instrumenten of het aanreiken ervan of het nabehandelen van hun  patiënten (en hun slachtoffers)!

Met de waarschuwing dat het werk van de verpleegkundigen –vaak– niet zonder andere zaken zijn die in strijd zijn met de Islaam, zoals het alleen zijn met een arts of een mannelijke verpleegkundige of de patiënt, het mengen met mannen, en het gemend samen zijn in de kantine, en de behandeling van mannen en het kijken naar hun ‘Awrah zonder de noodzaak hiervoor. En hoe veel kwaden zijn er als gevolg hiervan ontstaan die alleen maar ontkend worden door een onwetende. Daarom is ons advies  voor de zusters om Allah te gehoorzamen en te zoeken naar legitimiteit in hun werkomgeving, zoals het werken met vrouwelijke artsen in een kliniek voor vrouwen, of in een ziekenhuis in een vrouwenafdeling, met inachtneming van het vermijden van de bovengenoemde schendingen.

En Allah weet het beste. 

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN