Vraag & Antwoord

Regelgeving betreffende het werken bij Postorderbedrijf die ook onzedelijke tijdschriften

Ik woon in Denemarken in Europa en ben werkzaam in een postbedrijf voor een periode van ongeveer een jaar. Ik ben gaan twijfelen of mijn werk wel toegestaan of verboden is? Want wij ontvangen verderfelijke bladen en tijdschriften om deze te distribueren en wij krijgen ook een vergoeding van de bedrijven die deze bladen drukken.  Ik ben erg verdrietig omdat ik dit niet eerder wist, en ik probeer –en alle dank en lof is voor Allah– om altijd de juiste weg te zoeken en te vinden.  Is het geld dat ik verdiend heb bij dit bedrijf h’araam? En als dit geld verboden is, wat moet ik dan doen met het geld dat ik verdiend heb en wat kan ik doen in de komende drie maanden waarin ik genoodzaakt ben het contract af te maken dat ik met het bedrijf afgesloten heb. Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

Het is niet toegestaan om te werken in de koop of verkoop van deze verderfelijke bladen en magazines, en ook niet het meewerken tot het tot stand brengen van dergelijke bladen, met een vergoeding of zonder vergoeding vanwege wat deze tijdschriften bevatten van verboden zaken zoals schaamteloze onzedelijke foto’s en afbeeldingen, en artikelen die in strijd met de religie van Allah en die zelfs ook atheïstisch en godslasterend kunnen zijn, en meehelpen aan het verspreiden van ongeloof en in het  bijzonder in landen van niet-moslims waarbij de inwoners niet de religie van Islaam aanhangen, noch rekening houden met de Heiligdommem van Allah, noch de Grootheid van Allah vrezen. 

Sheikh ‘Abdulaziz ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De kranten en tijdschriften die zulke publicaties van verderfelijkheid en obsceniteit verspreiden, of de predikers beledigen, of de Da’wah proberen te dwarsbomen, of atheïstische artikelen publiceren, of iets dergelijks dienen verplicht afgesneden te worden door deze niet te kopen of te verkopen etc. Het is aan een land wanneer het een islamitische land betreft verplicht dit soort tijdschriften tegen te gaan en te voorkomen, omdat deze de maatschappij beïnvloeden en schadelijk zijn voor de moslims. Het is  verplicht voor een moslim deze tijdschriften niet te kopen, en ook niet te bevorderen, en mensen te vermanden deze tijdschriften te verlaten en niet te kopen. Anderzijds is het de verantwoordelijken die in staat zijn deze tijdschriften tegen te houden verplicht om deze tegen te houden of in plaats van deze verderfelijke tijdschriften, tijdschriften te introduceren die het goede en deugdzaamheid bevorderen om zo het kwaad een halt toe te roepen en het goede aan te moedigen.” Einde citaat uit “Madjmoe’ al-Fataawa”: 8/176.

Ten tweede:

Het is u verplicht om berouw te tonen voor het werk dat u hebt uitgevoerd voor de periode dat u daar gewerkt hebt. Tevens is het niet toegestaan om de looptijd van het contract af te maken nadat u weet dat dit werk niet toegestaan is. Het is derhalve niet toegestaan verder te gaan in uw werk nadat u het verbod duidelijk is geworden. Wat betreft de periode heb u heeft doorgebracht in uw werk voordat u het oordeel wist over het werken in een postbedrijf die zulke tijdschriften en bladen distribueert: wij hopen op een vergeving van de zijde van de Almachtige. Allah (de Verhevene) zegt: “En wie nadat de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen stopt: voor hem is wat hij al heeft, zijn zaak is aan Allah, maar wie het herhaalt: zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 275). 

Sheikh Ibn 'Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei over de nuttigheden van dit vers: "Waaronder (een van de lessen van dit vers): datgene wat iemand heeft genomen van rente voordat hij wist dat dit verboden is, is toegestaan mits hij berouw toont en eindigt met rentenieren.” Zie Tefsier al-Qor-aan: 5//298.

Sheikh Abdoelaziz ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over een persoon die werkt in een met rente  werkende bank: deze persoon heeft met het geld dat hij verdiend heeft zijn huwelijk betaald en leeft van de salaris dat hij ontvangt van de bank. 

Hij zei (moge Allah hem genadig zijn) het volgende: “Het is niet toegestaan om te werken in een dergelijke bank, omdat werken in een dergelijke bank het steunen van de verspreiding van de zonde en overtreding is. Allah (de Verhevene) zegt: “En steunt elkaar niet bij zonde en overtreding. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is streng in de bestraffing.” (Soerat al-Maa-iedah (5) aayah 2). 

Imaam Moslim heeft in zijn authentieke verzameling van Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) het volgende vermeld: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft degene vervloekt die rente (Ribaa) consumeert en het anderen laat consumeren, hij die het noteert en er getuige van is.” En hij zei: “Ze zijn allen gelijk (in zonde).” Sahieh Moslim (4093).

De salarissen die u heeft verkregen zijn toegestaan als u eerder het oordeel over het werken in een dergelijk bedrijf niet wist en niet bewust was van het verbod van deze zaak, uitgaande van de uitspraak van Allah (de Verhevene): “Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. En wie nadat de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen stopt: voor hem is wat hij al heeft, zijn zaak is aan Allah, maar wie het herhaalt: zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 275). 

Maar als je wist dat het werken in een dergelijk postbedrijf die immoraliteit verspreid verboden is, dan dien je wat je hebt verdient van de salarissen weg te geven in charitatieve projecten, en de troost van de armen, in combinatie met oprecht berouw tot Allah. Wie oprecht berouw toont tot Allah en tot inkeer heeft en spijt heeft van zijn daad zal door Allah vergeven worden en zijn zonden wegwissen. Allah (de Verhevene) zegt: “O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan waar de rivieren onder door stromen.” (Soerat at-Tah’riem (66) aayah 8). Allah (de Verhevene) zegt ook: “En keert jullie allen berouwvol ten Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen.” (Soerat an-Noer (24) aayah 31).  "Fataawa Islaamiyyah" (2/874).

Ten derde:

Over Het contract tussen jou en hen in de rest van deze periode dien je jouw best te doen om jezelf hiervan te ontdoen op enigerlei wijze waartoe je in staat bent. Als het voor jou mogelijk het contract te ontbinden, dien je jouw ontslag in te dienen, maar wanneer dit niet toegelaten wordt probeer dan verlof te krijgen, of een geldige excuus van een omstandigheid van nood of zoiets, al betekent dit materiaal verlies, of een boete. Dit is beter dan door te blijven werken nadat je weet dat dit verboden is.

En weet dat Allah het voor degene die Hem vreest makkelijk maakt, en hem van alle benardheid een uitweg geeft. ( Uitgaande van de uitspraak van Allah (de Verhevene): “En wie Allah vreest die zal Hij een oplossing geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht, en (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende. Voorwaar, Allah voert Zijn zaak uit. Waarlijk, Allah heeft voor alle zaken een maatgeving bepaald.” (Soerat at-Talaaq (65) aayah 2-3).

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN