Vraag & Antwoord

Zijn Gog en Magog op aarde aanwezig

Mijn vraag gaat over Gog en Magog (Ya-edjoeedj en Ma-edjoedj): ik weet dat deze mensen met een groot aantal zijn en dat zij alles vernietigen en alles buit maken (tegen de einde van de wereld) van wat zij tegenkomen, en dat zij in het Hellevuur zullen zijn. Mijn vraag is: zijn ze nog steeds in leven? Zijn ze opgesloten in de dam dat gebouwd werd door Dzoe l-Qarnayn? In Soerat al-Kahf lezen wij: “Zij zeiden: "O Dzoe l-Qarnayn, (de volken van)  Ya-edjoeedj en Ma-edjoedj zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven opdat jij tussen ons en hen een afscheiding maakt?" (Soerat al-Khaf (18) aayah 94).

Is dit een realistisch muur (van ijzer) of een denkbeeldige? Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

 

Alle lof is voor Allah.

Er is geen twijfel dat de Gog en Magog (Ya-edjoedj en Ma-edjoedj) twee grote naties zijn van de kinderen van Aadam. Als je kijkt naar het verhaal van Dzoe l-Qarnayn met deze natie welke genoemd is in Soerat al-Kahf zul je met zekerheid weten dat deze dam werkelijk bestaat dat gebouwd werd door Dzoe l-Qarnayn en niet een denkbeeldige of zintuiglijke maar een werkelijk dam betreft. De  dam is werkelijkheid dat gebouwd is met gesmolten ijzer en koper . De oorsprong is dat de Qor-aanische teksten als realiteit aangenomen dienen te worden zonder te onderwerpen aan iedere vorm van verdraaiing die het een andere betekenis geeft. De Qor-aan is uitgebreid ingegaan op de manier van de bouw van deze dam door Dzoe l-Qarnayn en zelfs van waar het van gemaakt is. Het is derhalve niet toegestaan om te zeggen dat het een denkbeeldige dam betreft dat niet werkelijkheid is. Allah (de Verhevene) zegt in Soerat al-Khaf over de bouw ervan door de islamitische koning en de grote leider Dzoe l-Qarnayn (moge Allah hem barmhartig zijn): “Totdat, toen hij tussen de twee bergen kwarn, hij voor die een volk aantrof dat nauwelijks een woord begreep. Zij zeiden: "O Dzoe l-Qarnayn, (de volken van) Ya-edjoedj en Ma-edjoedj zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven opdat jij tussen ons en hen een afscheiding maakt?" Hij (Dzoe l-Qarnayn) zei: "(De macht) waarmee mijn Heer mij voorzien heeft is beter. Helpt mij daarom met kracht, opdat ik een sterke muur tussen jullie en hen zal bouwen. Brengt mij brokken ijzer."Totdat, toen hij (de ruimte) tussen de twee hellingen gevuld had, hij zei: "Blaast." Totdat, toen het roodgloeiend werd, hij zei: "Brengt mij gesmolten ijzer om het eroverheen te gieten." En zij waren niet in staat om het te beklimmen en niet om er door heen te breken. Hij (Dzoe l-Qarnayn) zei: "Dit is Barmhartigheid van mijn Heer. Maar als de belofte van mijn Heer komt, maakt Hij het tot stof. En de belofte van mijn Heer is Waarheid." (Soerat al-Kahf (18) aayah 93-98).

Wat duidt op de aanwezigheid van deze natie hedendaags is, en elke dag probeert eruit te komen is wat overgeleverd is door ibn Maadjah met een Sah'ieh' keten dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Elke dag proberen Gog en Magog (Ya-edjoedj en Ma-edjoedj ) een uitweg door de barrière te graven. Wanneer zij het zonlicht erdoor zien, zegt degene die de leiding heeft: “Ga terug; jullie kunnen morgen verder gaan met graven”, en wanneer ze terugkomen, is de barrière sterker dan voorheen. Dit zal zo doorgaan tot hun tijd komt en Allah hen vooruit wil laten komen. Ze zullen graven totdat ze het zonlicht zien, dan zal degene die de leiding over hen heeft zeggen: “Ga terug; jullie kunnen morgen doorgaan met graven inshaa-ellah.” In dit geval maakt hij een uitzondering door inshaa-ellah te zeggen en de zaak dus aan de Wil van Allah te verbinden. Ze zullen de volgende dag terug komen en het gat vinden zoals ze het achtergelaten hadden. Ze zullen blijven graven en tegen de mensen protesteren. Ze zullen al het water opdrinken en het gat vinden zoals zij het achterlieten en de mensen zullen zich in hun vestingen verschansen. Gog en Magog zullen hun pijlen de hemel in schieten en deze zullen terugvallen met iets als bloed erop. Gog en Magog zullen zeggen: “We hebben de mensen van de aarde verslagen en de mensen van de hemel overwonnen.” Dan zal Allah een soort worm naar hun nekken zenden en ze zullen erdoor gedood worden... “Bij Hem in wiens Hand de ziel van Mohammed is,  de dieren op aarde zullen zich vetmesten met hun vlees en dankbetuigingen uiten hiervoor.” Sah’ieh’ ibn Maadjah (3298).

In al-Boekhaarie is overgeleverd van Zeynab de dochter van Djah’sh (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) haar eens bezocht en hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was zeer gehaast. Hij zei:"Laa ilaaha illallaah! Wee voor de Arabieren, voor een kwaad dat nadert! Een gat ter grote van dit is geopend in de barrière van Ya-edjoedj en Ma-edjoedj ", en hij maakte een cirkel met zijn duim en wijsvinger. Zeyneb zei: "Ik zei: "O boodschapper van Allah, zullen wij verwoest worden ook al bevinden zich onder ons rechtschapen mensen?" Hij zei: "Ja, als slechtheid wijdverspreid is." Overgeleverd door Imaam al-Boekhaarie (3097).

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN