Vraag & Antwoord

Men moet de naam veranderen wanneer deze duidt op een aanbidding van anderen dan Allah

Moet de naam van een nieuwe moslim gewijzigd worden?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Ibn Baaz heeft op deze vraag een antwoord gegeven en zei:

Er is geen enkel bewijs binnen de islamitische wetgeving dat erop wijst dat de naam van diegene die zich bekeerd heeft veranderd moet worden. Dit is enkel het geval wanneer de islamitische wetgeving dit eist.

Bijvoorbeeld wanneer een naam betekent dat men een dienaar is van anderen dan Allah , zoals: dienaar van de zon en dergelijke. (In sommige landen noemen de mensen hun kinderen o.a. "Abdoe l-Qor-aan wat dienaar van de Qor-aan wil zeggen. Deze naam en soortgelijke namen zijn verboden binnen de Islaam.)

Of wanneer een naam niet geschikt is om iemand mee te noemen, verandert men deze naam door een betere naam; triestheid verandert men in gemakkelijkheid.

Een naam die duidt op de aanbidding van anderen dan Allah moet veranderd worden. Dat is een verplichting. Wat andere namen betreft is het "aanbevolen en beter."

Tot de tweede groep behoren de namen die typisch zijn voor christenen. Wanneer iemand deze naam hoort denkt hij dat de persoon in kwestie christen is. Het is ten zeerste aanbevolen deze naam te veranderen.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN