Vraag & Antwoord

De besnijdenis is een verplichting zolang het niemand van de Islaam afschrikt

Wat is de islamitische wetgeving betreffende de besnijdenis bij de nieuwe moslim?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Ibn Djibrien heeft op deze vraag een antwoord gegeven en zei:

Er bestaat een overlevering die de besnijdenis verplicht en ook dat de besnijdenis tot de fitrah behoort. Het vervolledigt de reinheid van de man. Om deze reden vinden wij dat het een verplichting is voor de man, alsook omwille van de woorden van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) tegen een nieuwe moslim: "Verwijder je van je haar van ongeloof en laat je besnijden." (Moesnad van Ahmad (3/514); Soenen Abie Daawoed (356))

Een bevel duidt op een verplichting. Als men echter denkt dat dit de nieuweling afschrikt van de Islaam dan mag men wachten tot hij standvastig genoeg is en van zijn geloof houdt. Vervolgens legt men hem de voorschriften betreffende de besnijdenis uit.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN