Vraag & Antwoord

Als een man moslim wordt, nadat er een paar dagen van de Ramadhaan voorbij zijn gegaan

Als een man moslim wordt, nadat er een paar dagen van de Ramadhaan voorbij zijn gegaan, wordt van hem dan gevraagd om de voorgaande dagen te vasten?

Sheikh Moh'ammad Ibn Saalih' Al-'Oethaymien gaf op deze vraag de volgende antwoord:

Van deze man wordt niet gevraagd om de voorgaande dagen te vasten omdat hij ongelovig was. En van de ongelovige wordt niet gevraagd om hetgeen in te halen van wat hij gemist heeft aan weldaden volgens Allah de Verhevene's Uitspraak: "Zeg tot degene die ongelovig zijn: "Als jullie ophouden, zullen jullie worden vergeven voor wat reeds voorbij is." Soerat Al-Anfaal (8), aayah 38.

Een ander bewijs voor het feit, dat deze man de vastdagen niet hoeft in te halen, vinden wij in het feit dat er mensen in de tijd van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) moslim werden en hen niet bevolen was om hetgeen gemist aan vastendagen, gebeden of Zakaat in te halen. Maar als iemand moslim wordt gedurende de dag, is hij dan verplicht om de rest ervan te vasten en de dag in te halen? Of is hij niet verplicht om te vasten of in te halen? In deze kwestie is er verschil van mening tussen geleerden, en de correcte uitspraak is dat hij verplicht is om te vasten zonder de dag in te halen: hij is verplicht te vasten omdat hij behoort tot mensen die daartoe de plicht hebben maar hij is niet verplicht om de dag in te halen, omdat hij daarvoor niet behoorde tot mensen die hiertoe verplicht zijn. Hij is hetzelfde als een kind dat de puberteit bereikt gedurende de dag, dan is hij verplicht om te vasten maar niet verplicht om de dag in te halen, volgens de correcte uitspraak in deze kwestie.

(Uit het boek: 48 vragen omtrent het vasten)


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN