Bibliotheek

. Conclusie

De brielwies sekte is een sofistische sekte die ontstaan is in het Indische werelddeel vlakbij Pakistan, tijdens het Engels kolonialisme. Ze overdrijven in het ophemelen van de profeten en vrome mensen. Ze bestrijden de verkondigers van de juiste weg, de verkondigers van de zuivere aanbidding van Allah, de zuivere monotheïsten. Zij geloven dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) de mogelijkheid heeft om het universum te beheersen, en dat hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) en de vrome mensen na hem, de macht bevatten om te handelen in dit universum zoals zij wensen. Ze hebben een geloofsleer die bij hen bekend staat als de geloofsleer van As-shoehoed, ofwel "waarneming". Ze beweren hierbij dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) aanwezig is bij hen en de handelingen van alle schepsels in aller tijden in op alle locaties kan waarnemen. Ze ontkennen de normale menselijkheid van de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) en sporen hun aanhangers aan om ondersteuning en hulp te vragen bij de profeten en bij tombes. Ze versieren graven  en zij verlichten ze met kaarsen en kandelaars en zij vragen de overledenen om hulp.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN