Bibliotheek

. Wat bij hen op te merken is

- Extremisme en overdrijving bij het prijzen van de boodschapper van Allah (Allah vrede en zegen zij met hem) en het mengen met de geloofsleer van de ongelovigen.

- Afwijking van de waarheid bij het aanvallen van verzonnen leugens over Sheikh Al-islaam Ibn Taymieyya en Sheikh Al-imaam Mohammed Ibn Abdel-Wahhad en tegen ieder verkondiger van  zuivere tawheed (eenheid van Alllah) uit de geleerden en Sheikhs van de islamitische oemmah.

- Zonder een reden de moslims ongelovig verklaren omdat zij het niet met hen eens zijn.

- Hun haastigheid en ijverigheid om de eenheid van de moslims te breken en hun te verzwakken.

Ook al steekt deze sekte tijd en moeite in de onjuistheden die genoemd zijn, de mensen die het licht voor de juiste weg voor hen verduidelijken en hun met wijsheid en goede manieren adviezen geven, hebben de onwetendheid die over de ogen van hun aanhangers heerst doen verdwijnen zodat zij op het juiste pad geraken. Dit is inmiddels gebeurd in verschillende streken.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN