Bibliotheek

1. Kennismaking

Brielwie is een sofistische sekte, die ontstaan is in India en Pakistan in een stad die "Brielie" genoemd wordt, gelegen in de provincie Oetrabardiesh. De sekte is ontstaan in de tijden van de Engelse kolonisatie. Zij is beroemd geworden door hun verheerlijking en overdreven liefde jegens de profeten en vrome mensen in het algemeen en de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) in het bijzonder.


Jan hanzenstraat 114 / Amsterdam
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test Evenement 1

Het moslimkind in de westerse maatschappij

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN