Vraag & Antwoord

Het klappen in de handen, is dat toegestaan?

Is het klappen in de handen toegestaan in de Islaam?

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) antwoordde op deze vraag met het volgende:

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

In de handen klappen, gedurende feesten of iets soortgelijks, is een handeling van Djaahiliyyah (d.w.z. onwetendheid). In de mildste uitspraken wordt deze handeling makroeh genoemd, maar de bewijslast suggereert echter dat het h'araam verklaard moet worden. In de Qor-aan of Soennah wordt deze handeling nergens aanbevolen, in het geval van feestdagen of voor mannen, en het is voor moslims niet toegestaan om de koeffaar te imiteren, door deze handeling over te nemen.

Allah beschrijft de koeffaar in Mekka als volgt in de Qor-aan: "En hun salaat bij het Huis van Allah (de Ka'bah) was niets anders dan gefluit en handgeklap." al-Anfaal 8:35]

Het is Soennah, dat een gelovige 'soebh'anallaah' (Vervolmaakt is Allah) of 'Allaahoe Akbar' (Allah is de Grootste) zegt, wanneer hij iets positiefs of negatiefs ziet. Dit is dan ook overgeleverd in verscheidene ah'adieth.

Het klappen is bedoeld voor vrouwen, indien zij een waarschuwing willen geven terwijl zij in het gebed staan, of wanneer zij in gemeenschap met mannen het gebed verrichten, waarbij de imaam een fout in het gebed maakt. In dat geval dient een vrouw de aandacht van de imaam te trekken door te klappen, terwijl mannen ' soebh'anallaah ' dienen te zeggen (dit is overgeleverd van de profeet - vrede zij met hem- in een Sah'ieh' h'adieth). Hieruit kunnen wij opmaken, dat het klappen, aan de kant van de mannen, een imitatie van de koeffaar en vrouwen is en dat het daarom verboden is.

Het Permanente Comité werd ondervraagd over het klappen, wanneer men met kinderen speelt, of wanneer kinderen klappen om hun klasgenootjes aan te moedigen.

Het Permanente Comité antwoordde als volgt:Deze vorm van klappen is niet toegestaan en in de mildste uitspraak is dit erg makroeh (afgeraden). Dit is namelijk een van de kenmerken van de Djaahiliyyah en het is tevens iets dat alleen door vrouwen gedaan wordt, om de aandacht te trekken in het gebed.

Sheikh Mohammed Saalih' Al-Moenadjjid zegt hierover:Kinderen dienen aangemoedigd te worden om 'Allaahoe Akbar' te zeggen, wanneer zij iets zien dat hen bevalt. Zij kunnen tevens andere positieve zinnen gebruiken, hun handen in de lucht steken, of hun stem verheffen met woorden als 'goed gedaan!' of 'perfect!'

Uit Fataawa Islamiyyah, vol. 4, p. 332-333

En Allah Weet het het beste

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN