Bibliotheek

1. Inleiding

Beste broeders en zusters,

Zoals de meesten van ons weten zullen de mensen van dwaling, de mensen die afgoden aanbidden naast Allah de Verhevene dezer dagen een feest gaan vieren, dat bekend staat als Valentijnsdag. 

Weten wij echter, O broeders en zusters, waar dit feest zijn oorsprong vindt en hoe wij als moslims hiermee dienen om te gaan?

Laten wij samen een aantal bladzijden lezen, waarbij de geschiedenis van dit feest wordt behandeld en aansluitend het islamitische oordeel. 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN