Bibliotheek

Een boodschap over het oordeel over Sih’r en het voorspellen van de toekomst met daarbij e

Door Sheikh ‘Abdoelaziz Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn)
8561 keer gelezen

Een boodschap over het oordeel over Sih’r en het voorspellen van de toekomst met daarbij e

 

Het oordeel over sih’r en Al-Kahaanah en hetgeen daaraan gekoppeld is.

Lof zij Allah de Enige: de vredesgroeten en de prijzingen zijn met degene waar geen profeet na hem zal zijn, voorts,

Gezien de verspreiding van de charlatans de laatste tijd - zij die beweren genezers te zijn door zwarte magie te gebruiken, en/of zij die beweren de toekomst te kunnen voorspellen - wens ik een advies te geven, omwille van Allah en omwille van Zijn dienaren Op deze manier hoop ik de gevaren te verduidelijken, die dergelijke zaken zich meebrengen voor zowel de Islaam als voor de moslims. De laatste tijden zijn deze zaken wijdverspreid in verschillende landen, waarbij zwakzinnigen worden misbruikt. Degene die overmand zijn door onwetendheid, wilde ik een advies geven omwille van Allah en voor Zijn dienaren om de gevaren te verduidelijken, die zulke zaken met zich meebrengen ten aanzien van de Islaam en de moslims. Men verbindt zich door deze zaken namelijk met anderen naast Allah, de Verhevene, en is zo ongehoorzaam aan de bevelen van Allah en Zijn boodschapper (Allah’s vrede en zegen zij met hem).


Pagina 1 van 3

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN